لینک های دسترسی

Breaking News

گروگان گیر قهوه خانه شهر سدنی ایرانی بود


پولیس آسترالیا تایید کرده است که واقعه گروگان گیری در داخل یک قهوه خانه شهرسیدنی، به کشته شدن دو تن به پایان رسید اما در مورد جزیات بیشتر ارائه نکرد.

شخص مسلح که در یک قهوه خانه شهر سیدنی، آسترالیا، بیشتر از شانزده ساعت شمار نا معلوم از افراد را در قید خود داشت یک ملا و مهاجر ایرانی بود که قبلا نیز متهم به تعداد از جرایم بوده و با ضمانت رها گردیده بود.

بر اساس تخمین های اولیه، به نظر می رسید که بین ده تا بیست و پنج نفر در گرو گروگانگیر ایرانی قرار داشته است.

از سوی هم، تونی ابوت، صدراعظم آسترالیا در یک سخنرانی که امروز در این مورد داشت گفت،هنوز انگیزه این کار را نمیداند اما افزود که نشانه های وجود دارد که ممکن این کار انگیزه سیاسی داشته باشد.

قوماندان پولیس ایالت "نیوسوت ویلز" نیز در پاسخ به یک سؤال بیان داشت که تاهنوز از انگیزه این کار معلومات ندارد و همچنان از نسبت دادن این عمل با دهشت افگنی خود داری کرد.

مقامات از صدمه رسیدن به کسی تا کنون معلومات ندارند. محلات نزدیک به قهوه خانه از سوی صدها پولیس محاصره میباشد، سرک های چهار اطرف محل مسدود گردیده و دفاتر نیز تخلیه شده است.

حکومت آسترالیا، بعد از واکنش به تهدید های طرفدران گروه دولت اسلامی، درجه خطر را در ماه سپتمبر سال روان افزایش داده بود.

واکنش ایالات متحده امریکا

جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه امریکا میگوید، به منظور برداشتن گام های احتیاطی، قونسولگری ایالات متحده امریکا، در شهر سیدنی، تخلیه شده است.

به گفته خانم، ساکی، تنها شماری محدود از کارمندان قونسلگری از یک محل مصؤون کار خود را ادامه میدهند.

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا همچنان از تمام شهروندان امریکایی مقیم در شهر سیدنی، خواسته است تا از گشت و گذار در نزدیکی محل واقعه خود داری نمایند.

تهدید دهشت افگنی

آسترالیا، که یکی از متحدین ایالات متحده امریکا و اقدامات آن در برابر گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق میباشد، در اوایل سال روان درجه خطر ناشی از افرایش افراطیان در داخل کشور از حد اوسط به بلند افرایش داد.

بر اساس یک تخمین حدود ٧٠ تن از اتباع آسترالیا یکجا با گروهای شورشی در شرق میانه میجنگند.

بزرگترین عملیات ضد دهشت افگنی آسترالیا، در ماه سپتمبر سال روان در شهرهای سیدنی و بریسبن، صورت گرفت.

پارلمان آسترالیا، در برابر تهدیدهای ناشی از افزایش افراطیان در داخل کشور، در ماه اکتوبر یک قانون ضد دهشت افگنی را نیز تصویب کرد.

XS
SM
MD
LG