لینک های دسترسی

Breaking News

برفباری و مشکلات مسدودی راه های ده ولسوالی بدخشان


راه های مواصلاتی ده ولسوالی ولایت بدخشان بعد از برفباری روز جمعه در مناطق ولایت بدخشان که تا روز شنبه ادامه داشت، مسدود گردیده است.

برفباری، راه های مواصلات ده ولسوالی ولایت بدخشان را مسدود نموده است. عبدالمعروف راسخ، مسوول دفتر مطبوعاتی ولایت بدخشان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت: "راه های مواصلاتی درواز ها، راغستان، کوهستان، شغنان، واخان زیباک و اشکاشم مسدود گرده است.

او گفت که راه تعدادی از ولسوالی ها تا شش ماه مسدود خواهد ماند که غیر از راه هوایی از طریق زمین دسترسی به آن مناطق ممکن نخواهد بود.

مسدودی راه های مواصلاتی ولسوالی های ولایت بدخشان در حالی صورت میگیرد که باشندگان این مناطق که به طور اکثریت در مناطق سرحدی و کوهستانی زندگی میکنند، از کمبود مواد خوراکی شکایت نموده می گویند فقر اقتصادی خانواده باعث گردیده تا تعداد از مردم به مواد اولیه خوراکی دسترسی نداشته باشند.

آنها می گویند انسداد راهها در بلند رفتن قیمت مواد خوراکی اثر گذار خواهد بود واداره ملی مبارزه با حوادث هم برای پاسخ دهی به حالات اضطرار در این مناطق کدام تدابیر را اتخاذ نکرده است.

محمد گل شایق، یک تن از باشندگان ولسوالی زیباک، ولایت بدخشان ضمن نگرانی از مسدود شدن راه های مواصلاتی این مناطق در تماس به رادیو آشنا گفت:

"سطح پایین اقتصاد خانواده ها در این مناطق مانع آن میگردد تا مردم آذوقه فصل زمستان خویش را تهیه نمایند ودولت هم متاسفانه با وجود تجارب سالهای گذشته در زمینه فقر زدایی دراین مناطق کار انجام نداده است که این خود مردم را با مشکل کلانی روبرو خواهد کرد."

آقای شایق در پهلوی انسداد راه های مواصلاتی مشکلات امنیتی را نیز مانع رسیدگی آنی به حوادث دانسته گفت دولت هم در جهت رفع این مشکلات کارانجام نداده است.

مسوول دفتر مطبوعاتی ولایت بدخشان ضمن شکایت از اداره ملی مبارزه با حوادث گفت :"اداره ملی مبارزه با حوادث کاری چشم گیری در این زمینه انجام نداده ومردم مثل سالهای گذشته در پی وقوع حوادث چندین روزمنتظر کمک ها خواهند ماند."

این در حالی است که در زمستان سال گذشته ولایت بدخشان شاهد بیشترین حوادث بود که دولت و موسسات امداد رسان در بسا موارد با تأخیر چندین روز به حوادث رسیدگی نمودند.
XS
SM
MD
LG