لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی معلولین در بلخ از توقف  فعالیت کمیتۀ صلیب سرخ


پس از کشته‌ شدن یک کارمند زن در یک مرکز ارتوپیدیک کمیتۀ صلیب سرخ در ولایت بلخ، فعالیت‌های آن موسسه به تعلیق در آمد. شماری از افراد دارای معلولیت که از کمک‌های این موسسه بهره مند می‌شدند، از بسته شدن شفاخانه‌های ساخت اعضای مصنوعی ابراز نگرانی می‌کنند.

روزانه ده ها تن دروازۀ شفاخانۀ صلیب سرخ در مزار شریف را برای بازتوانی اعضای بدن شان، دق الباب میکنند.

بازتوانی، ساخت اعضای مصنوعی بدن، و حمایت‌های مالی از برنامه‌هایی بود که کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ برای افراد دارای معلولیت در بلخ پیشکش می‌کرد.

ریاست کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین در بلخ تاکید دارد که با بسته‌شدن شفاخانۀ صلیب سرخ، بخش بزرگی از افراد دارای معلولیت از فعالیت‌های اجتماعی و خودکفایی محروم شده است. مقام های محلی در بلخ نیز خواهان از سرگیری فعالیت‌های شفاخانه صلیب سرخ در این ولایت اند.

کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان در اعلامیه گفته است که هنوز مشخص نیست آیا این موسسه فعالیت‌هایش را از سر خواهد گرفت یا خیر؟

شفاخانه صلیب سرخ برای افراد دارای معلولیت در ۹ ولایت شمال و شمال‌شرق برنامه‌های بازتوانی و اعضای مصنوعی بدن را به صورت رایگان ارایه می‌کرد.

حدود یک هفته پیش، یک بانوی هسپانیایی، که در مرکز اورتوپیدی شفاخانۀ صلیب سرخ ولایت بلخ به حیث فزیوتراپیست کار میکرد، با ضرب گلوله در محل کارش کشته شد. گفته میشود که مهاجم، خود نیز یک فرد معلول بود و پولیس به تعقیب حمله، دو مظنون را دستگیر کردند.

XS
SM
MD
LG