لینک های دسترسی

Breaking News

نخستین محمولۀ برگه های رأی دهی به کابل رسید


عکس آرشیف
به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات در مجموع ۲۸ میلیون برگۀ رای دهی برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی چاپ شده است که نخستین محموله آن امروز به کابل رسید.

مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات میگویند چهارده میلیون ورق رای دهی برای انتخابات ریاست جمهوری و چهارده میلیون دیگر برای انتخابات شوراهای ولایتی چاپ شده است.

نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت "تمام مواد اوراق رای دهی در میدان های مختلف است، تمام اوراق رای دهی و مواد انتخاباتی در پنج پرواز تنظیم شده که اولین پرواز امروز رسید، چهار پرواز دیگر تا تاریخ ۲۵ جدی تکمیل می شود."

این اوراق در دوبی به چاپ رسیده است.

مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات رقم واجدین شرایط رای دهی در افغانستان را ۱۲ میلیون تخمین می کنند که با این حساب در مجموع چهار میلیون کارت رای دهی برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی بیشتر به چاپ رسیده است.

همچنان به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات در چهار دور انتخابات در افغانستان طی یک دهه گذشته به ۲۰ میلیون نفر کارت رای دهی توزیع شده است.

جلوگیری از تقلب

در این حال نهاد های ناظر بر انتخابات ابراز نگرانی می کنند که احتمال دارد اوراق اضافی و یا کارت های رای دهی اضافی که طی سال های متمادی توزیع شده به منظور تقلب در انتخابت استفاده شود.

فهیم نعیمی، سخنگوی فیفا از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد که اوراق رای دهی اضافی را به ولایات ارسال نکند.

اما اقای نعیمی گفت "ما از توزیع بیش از حد کارت ها، چاپ بیش از ضرورت برگه های رای دهی نگران استیم و می دانیم که هر کدام آن می تواند زمینه را برای تخطی و تقلب مساعد بسازد."

به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات قرار است اوراق رای دهی چاپ شده ۲۰ روز قبل از برگزاری انتخابات به مراکز ولایات انتقال یابد و یک هفته قبل از برگزاری انتخابات این اوراق به مراکز رای دهی و ولسوالی ها انتقال می یابد.

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید برای برگزاری انتخابات که چاپ اوراق رای دهی نیز در آن شامل است به حدود یک صد و سی میلیون دالر نیاز است که از سوی کشور های مختلف و تمویل کنندگان فراهم می شود.
XS
SM
MD
LG