لینک های دسترسی

Breaking News

مجسمه های بودا در بامیان احیای مجدد میشوند


مجسمه های بودا در بامیان احیای مجدد میشوند

در دهمین سالروز انهدام بت بامیان، یونسکو تصمیم خواهد گرفت که این مجسمه بودا را مجداً اعمار نماید یا خیر. درین گزارش مردم بامیان نظریات شانرا در مورد این نشانه های از تاریخ و هویت کشور شان بیان میکنند.

XS
SM
MD
LG