لینک های دسترسی

مجسمه های بودا در بامیان احیای مجدد میشوند


مجسمه های بودا در بامیان احیای مجدد میشوند

در دهمین سالروز انهدام بت بامیان، یونسکو تصمیم خواهد گرفت که این مجسمه بودا را مجداً اعمار نماید یا خیر. درین گزارش مردم بامیان نظریات شانرا در مورد این نشانه های از تاریخ و هویت کشور شان بیان میکنند.

XS
SM
MD
LG