لینک های دسترسی

Breaking News

بیست دختر دو مکتب بامیان به یک نوع مرض ناشناخته مصاب شدند


بیست دختر دو مکتب بامیان به یک نوع مرض ناشناخته مصاب شدند

تعداد ازدختران دولیسه دخترانه درولسوالی یکه ولنگ ولایت بامیان، به یک نوع مرض نا شناخته مبتلا شده اند.

محمد ناصر فیاض ولسوال این ولسوالی روزیکشنبه طی تماس تلفونی به رادیوآشنای صدای امریکا گفت "چند تن ازمتعلمین لیسه ده سرخ وشاه قلندر ولسوالی یکه ولنگ دراثر یک نوع مریضی نا شناخته که تازه دراین ولسوالی شیوع یافته است مبتلا شده اند".

درهمین حال داکترمیر عبدالواجد سادات مسؤول شفاخانۀ مرکزولسوالی یکه ولنگ نیزگفت "تا هنوزبیست تن ازدختران که مبتلا به این مریضی ناشناخته شده اند درشفاخانه تحت تداوی قراردارد و نوع مریضی شان نیز شناسای نگردیده است."

به گفتۀ داکترمهرعلی حسنی سرپرست ریاست صحت عامه بامیان، این مریضی که دارای علایم شوک عصبی بوده واختلالات صحی را به تعداد ازدختران چند مکتب درولسوالی های پنجاب وورس نیزدو هفته قبل بوجود آورده بود، نمونه های خون این مریضان دوهفته پیش در شفاخانه مرکزی کابل وبه تیم صحی پی آرتی قندهارفرستاده شده بود اما تا هنوز نوع مریضی شان تشخیص نشده است.

هوا یکتن ازشاگردان لیسه شاه قلندر ولسوالی یکه ولنگ درمورد علایم مریضی اش می گوید یک نوع سرگیچی داشته و بعضی اوقات احساس ضعیفی کرده به زمین می افتد.

قابل یاد آوری است که دوهفته پیش نیز تعداد ازدختران چند لیسه درولسوالی های پنجاب و ورس ولایت بامیان، دچاریک نوع اختلالات صحی شده بودند که به گفته ای مسؤولین صحت عامه بامیان نوع مریضی شان شناسای نگردیده، اما مریضان بعد ازچند روز مراقبت درشفاخانه های ولسوالی، صحت یاب گردیده وراهی خانه هایشان شدند.

XS
SM
MD
LG