لینک های دسترسی

Breaking News

رواج فزاینده جشن پرهزینه فراغت تحصیلی در بامیان


برگزاری مراسم تجملاتی و پر مصرف ازجمله مواردی است که همواره نهادهای مختلف در افغانستان برای جلوگیری از آن تلاش کرده اما تاکنون موفق به از بین بردن آن نشده اند.

هزینه بسیاری ازمراسم درجامعه افغانستان به خاطر سنت‌ها ورواج های تجملاتی ودست وپا گیر، سنگین وپرهزینه است.

اما دراین اواخر به جمع این مراسم تجملاتی وپر مصرف درولایت بامیان، برخی رواج های جدید افزوده شده است. جشن فراغت محصلین ازپوهنتون‌ها با تشریفات سنگین تراز برخی عروسی ها دراین ولایت برگزار می شود.

با فراغت بیش ازیک هزارمحصل ازپوهنتون بامیان، امسال رسم و رواج هایی شبیه برگزاری عروسی، راه اندازی مراسم تشریفاتی وپرمصرف درهوتل های سیاحتی و برگزاری مهمانی های دو تا سه شبانه روزی رواج یافته است.

علی جمعه پدر یکی ازمحصلین که از رشته زراعت فارغ شده است می‌گوید "مراسم جشن فراغت پسرم را اول درهوتل گرفتیم و ازاین که پسرم ازپوهنتون فارغ شده شب یک گوسفند می‌کشم وپنج شش سیربرنج را قابلی پلو جورمی کنم و مردم منطقه را طوی می‌دهیم".

مخالفان جشن پر مصرف

اما بسیاری ازمحصلین که از راه اندازی همچومراسم پر مصرف جشن فراغت ناخوشایند اند می‌گویند که برگزاری این مراسم جشن فراغت اکنون تبدیل به یک رقابت بین محصلین شده است.

جمیله جویا یکی ازفارغین پوهنتون بامیان می‌گوید "درسال‌های اخیرجشن های فراغت به شکل رقابتی برگزارمی‌شود، بسیاری ازمحصلین که ازیک منطقه استند می‌خواهند جشن باشکوه برگزارکنند و محصلین دیگرنیزتلاش می‌کنند برنامه متفاوت ترازآن مجموعه داشته باشند که این خود یک کارغلط است".

برخی ازاستادان پوهنتون بامیان می‌گویند که برگزاری همچو جشن های فراغت، ترویج یک فرهنگ غلط بوده وباید اداره پوهنتون بامیان دراین زمینه اقدام نماید.

روح الله دانشیار استاد رشته زبان وادبیات دری پوهنتون بامیان می‌گوید "این مراسم های جشن فراغت خیلی پرهزینه بوده ومحصلین مناطق مختلف، فراغت شان را چندین دور تجلیل می‌کنند که باید ریاست پوهنتون بامیان دراین زمینه اقدام نماید".

رونق بازار

با ترویج جشن‌های تشریفاتی محصلین درپوهنتون بامیان، بازار گل فروشی‌ها، هوتل های سیاحتی وهنرمندان محلی نیز بیشتر از پیش رونق یافته است.

یک محصل با فراغتش از این پوهنتون، سه دور جشن فراغت برای دوستان، خانواده، همصنف‌هایش ومردم منطقه خود برگزار می‌کند.

محمد علی باشنده کابل که ازسوی خواهرزاده اش در جشن فراغت اش دعوت شده است می‌گوید "متأسفانه در افغانستان یک مسئله که رواج شد بازهمه دنبال آن می‌روند، به نظرمن این یک مصرف بی جای است که بسیاری ازمحصلین فارغ شده، انجام می‌دهند".

برخی ازمحصلین که امسال از پوهنتون بامیان فارغ االتحصیل شده اند تا یک صد هزارافغانی را هزینه برگزاری جشن فراغت در هوتل کرده اند و شماری از خانواده ها با برگزاری جشن فراغت زیر نام(طوی) در منطقه نیز مراسم مختلف را راه اندازی کرده اند.

موسی شفق یکی از فرهنگیان بامیان می‌گوید اگر جلو مصارف این چنینی درمراسم جشن فراغت محصلین گرفته نشود، ممکن در آینده این موضوع، تبدیل به یک معضل مانند برگزاری جشن های عروسی گردد.

شفق می گوید "البته خود محصلین درزمینه برگزاری جشن های تجملی فراغت نقش عمده دارند، با آنکه خود محصلین می‌دانند که برگزاری این مراسم یک اسراف بیش نیست اما آگاهانه دست به این عمل می‌زنند که درآینده ممکن برای جامعه مشکل آفرین باشد".

درحالی مراسم جشن فراغت محصلین تازه فارغ شده، تجملی شده است که اکثریت محصلین ازنبود زمینه های کار و درآمد شکایت دارند.

صمد رویش معاون علمی پوهنتون بامیان می‌گوید " امسال ازپوهنتون بامیان نزدیک به ۱۳۰۰ محصل فارغ شده اند که حدود ۲۶۰نفرآنان را دختران تشکیل می‌دهند و ریاست پوهنتون بامیان مراسم فراغت محصلین را یک روز جشن گرفته است".

برخی ازخانواده های محصلین ازاداره پوهنتون بامیان می‌خواهند که جشن فراغت محصلین باید ازسوی پوهنتون گرفته شده و ریاست پوهنتون مانع برگزاری جشن های دوره ای دربیرون ازپوهنتون شوند.

آگاهان می‌گویند که اگر جلو راه اندازی همچو جشن ها وبرنامه های پرمصرف ازسوی نهاد های ذیدخل گرفته نشود ممکن مراسم جشن فراغت محصلین نیز همانند جشن‌های کمرشکن عروسی برای جامعه مشکل آفرین گردد.

  • 16x9 Image

    ظفر بامیانی

    ظفربامیانی از سال ۲۰۱۱ برای رادیو آشنا صدای امریکا با تهیه گزارش از ولایات بامیان، دایکندی و غزنی کار می کند. ظفر بامیانی از سال ۲۰۰۴ کار رسمی خبرنگاری را به حیث گزارشگر، گوینده خبر و تهیه کننده برنامه های فرهنگی با رادیوی محلی بامیان شروع کرد. ظفر مدت یک سال گزارشگر تلویزیون ملی در بامیان نیز بود. ظفر بامیانی فارغ التحصیل  رشته جامعه شناسی از پوهنتون بامیان است.

XS
SM
MD
LG