لینک های دسترسی

Breaking News

مایوسی منشی ملل متحد از بسیاری رهبران جهان


بن کی مون منشی عمومی ملل متحد
بن کی مون منشی عمومی ملل متحد

منشی عمومی ملل متحد از بسیاری رهبران جهان به خاطر اینکه ماندن در قدرت را بر بهبود وضعیت زندگی مردمان کشورهای شان ترجیح می دهند، ابراز مایوسی کرد.

بن کی مون می گوید نمی تواند درک کند که چرا سوریه به خاطر "سرنوشت یک شخص بشارالاسد" گروگان گرفته شده است."

اکنون که نزدیک به ده سال از ریاست وی در ملل متحد می گذرد، آقای بن در بارۀ موفقیت ها، ناکامی ها و مایوسی هایش به عنوان منشی عمومی ملل متحد، در مصاحبۀ با اسوشیتدپرس صحبت کرده است.

آقای بن، که چهرۀ آشنای ملل متحد است می گوید که در بخش خصوصی، رهبران جهان با یک چهرۀ متفاوت و سخت تر وی رو به رو می گردند.

آقای بن گفت"مردم می گویند من خاموش بوده ام و در بارۀ حقوق بشر صدایم را بلند نکرده ام. اما می توانم بگویم که بیش از هر رهبر دیگری کشور های غربی که خیلی محتاط اند، آوازم را بلند کرده ام."

منشی عمومی ملل متحد تاکید کرد که شما "در صحبت کردن نترس تر از من ندیده اید."

مایوسی منشی عمومی ملل متحد

آقای بن در این مصاحبۀ همه جانبۀ خود به اسوشیتدپرس در بارۀ مایوسی هایش در بارۀ نحوۀ عملیاتی ملل متحد نیز صحبت کرد.

منشی عمومی ملل متحد گفت "واقعبینانه نیست از یک منشی عمومی انتظار داشته باشید یک شخص تقریباً قادر مطلق باشد. به خاطریکه کشورهای عضو ملل متحد تصمیم می گیرند و منشی عمومی آبه جای آنکه پالیسی ها و ابتکارات خود را عملی کند، آن را تطبیق می کند."

آقای بن اما تصریح کرد که اگر "برخی روندهای تصمیم گیری منطقی" ملل متحد می تواند به مراتب بیشتر موثر و کارأ باشد– نه آنهاییکه در بسیاری از مسایل نیاز به اجماع و سخنرانی در شورای امنیت داشته باشد.

آقای بن می گوید یک کشور می تواند یک مسئلۀ را که سایر اعضا روی آن توافق دارند، منع کرده یا هم موثریت آن را کاهش دهند.

بن کی مون می گوید "آیا این شیوه در قرن 21 که ملل متحد 193 عضو دارد، عادلانه و منطقی است؟"

شکایت از رهبران غربی

در بارۀ نزدیکی وی به رهبران غربی، آقای بن گفت که معمولاً به خاطر گفتن بعضی موضوعات و بازدید برخی کشور ها، تحت فشار آنان قرار گرفته است. اما تاکید کرد "آنچه خواسته ام، انجام داده ام" به خاطریکه باور دارم نشست رو در رو با رهبران مهمتر است از تلاش برای حمایت و یا ختم درگیری و یا بحران های مانند تغییر اقلیم و مبارزه با فقر.

آقای بن گفت "گفته ام که می توانم صدها اعلامیه را از نیویارک نشر کنم اما اگر می خواهید واقعاً دست تان به سیب برسد باید بروید و درخت سیب را تکان بدهید." اما اگر زیر درخت سیب رفته و منتظر بمانید سیب خودش پایین بیافتد "شاید 20 سال را در بر گیرد."

منشی عمومی ملل متحد می گوید آشوب را که مردم امروز متحمل شده اند "به خاطر مردم آن کشور ها نیست بلکه به خاطر "رهبران آن کشور هاست."

بن کی مون می گوید، برای بسیاری رهبران "انتخاب دوبارۀ آنان به هر قیمتی که باشد مهم است." آقای بن می گوید "یکبار که انتخاب شدند فکر می کنم آنان بر مردم تسلط دارند و یک خلای بزرگی وجود دارد. آنان بر مردم حکمروایی می کند و اکثر شان فاسد اند و به آواز و خواست مردم احترام نمی گذارند."

انتقاد از بشارالاسد

آقای بن با ابراز مایوسی واضح از جنگ بیش از پنج سال خانمان سوز سوریه گفت "اصلاً نمی دانم چرا ما قادر به حل موضوع سوریه نمی گردیم."

او "عدم تعهد به اصول" را به ویژه از جانب رهبریت سوریه عامل این مهم دانسته گفت "چرا اینقدر مهم است به خاطر سرنوشت یک شخص، تمام این همه بحران ها ادامه یابند و مردم سوریه به گروگان گرفته شوند."

منشی عمومی ملل متحد گفت بگذارید تاریخ قضاوت کند اما خاطر نشان کرد که با صرف وقت، انرژی و اشتیاق خود توانسته است به سه دست آورد عمده نایل آید:

  • مبارزات موفقیت آمیز وی از روز نخست پس از کوفی عنان در رسیدگی به تغییر اقلیم.
  • فشار بر تمام کشور ها روی توافق هفده هدف جدید ملل متحد در سپتمبر سال گذشته که جهت مبارزه با فقر، محافظت محیط زیست، تساوی جنسیت و اطیمنان از حکومتداری خوب ۱۶۹ هدف را تا سال ۲۰۳۰ برگزیدند.
  • تلاش وی برای ارتقاع "توانمندسازی جنسیتی" به شمول زنان که به باور وی زنان کمترین منابع بشری را استفاده می کنند و اگر از توانایی های آنان استفاده شود می توان تولیدات اقتصادی را حد اقل دو برابر ساخت و انکشاف اجتماعی را بهبود بخشید."
XS
SM
MD
LG