لینک های دسترسی

Breaking News

بن کی مون: مبارزه با افراطگرایی مؤثر نبوده است


بن کی مون، سر منشی ملل متحد در خطاب به بیش از ۷۰۰ نماینده از کشور های جهان که در نخستین کنفرانس جلوگیری از افرط گرایی خشونت بار در سوئیس اشتراک داشتند گفت که باید این معضله را ریشه کن سازند.

دهشت افگنی و افراط گرایی خشونت بار یک پدیده جدید نیست، و ده ها سال است که در جهان وجود داشته است اما بن کی مون گفت که تکنالوژی جدید مانند تیلیفون های هوشمند و در کنار آن شبکه های اجتماعی و طرق جدید حمل و نقل، به این دو پدیده شوم، فرصت داده تا مانند مرض سرطان به هر جانب ریشه دواند.

آقای بن گفت که مبارزه با این تهدید با اقدامات امنیتی و نظامی تا به حال مثمر نبوده است، او اضافه کرد که این روش ها محدود بوده و در بسا موارد تاثیرات معکوس داشته است.

سر منشی ملل متحد افزود که زمان برای در پیش گرفتن یک روش جدید، فرا رسیده است.

او گفت:"ما نیاز به یک روش جامع و متوازن داریم تا به تحرکی که افراط گرایی خشونت بار را تقویت میکند، توجه کند. به نظر من باید بیشتر روی جلوگیری از این پدیده، تعمق کرد."

منشی عمومی ملل متحد علاوه کرد که برای این کار باید به علل و ریشه آنچه توجه کرد که مردم به ویژه جوانان را به جانب افراطی بودن و پیوستن به شبکه های دهشت افگن مانند داعش و یا بوکو حرام می کشاند.

برای آن که موفقانه با این موضوعات مقابله شود، به گفته بن کی مون ضروری است تا روی شمار زیادی از جوانان ناراضی توجه را معطوف کرد.

سر منشی ملل متحد گفت که جوانانی که تصور می کنند در حاشیه قرار گرفته اند، از جامعه دور شده و یا رانده شده اند، بیشتر در مقابل پیام های افراطی، آسیب پذیر می باشند.

بن کی مون یک برنامه عملی پنج ماده ای را در این کنفرانس پیشکش کرد. این برنامه روی پرورش آرمان گرایی و خلاقیت و انرژی ۱،۸ میلیارد جوان در سراسر جهان، تمرکز کرده است.

در این برنامه روی جلوگیری از درگیری ها تاکید شده و ۷۹ پیشنهاد برای کشور های عضو کنفرانس برای شکل گیری برنامه های عملی ملی شان برای مقابله با افراط گرایی خشونت بار، گنجانیده شده است.

XS
SM
MD
LG