لینک های دسترسی

Breaking News

بل گیتس نگران کاهش کمکهای خارجی است


بل گیست همراه با خانمش ملندا گیتس سخاوتمند ترین جفت جهان اند

بِل گیتس، بشر دوست مشهور و بنیانگذار مایکروسافت، از کمک های خارجی کشور ها دفاع کرده و ضمناً اظهار نگرانی کرده است که وضعیت سیاسی در ایالات متحده و بریتانیا، باعث کاهش بودجه برای این نوع کمک ها خواهد شد. او در جریان یک سخنرانی در لندن در مورد عواقب کاهش کمک ها هشدار داد.

بل گیتس از طریق بنیادی که آنرا مشترکاً با همسرش ملیندا ایجاد کرده است، سالانه در بخش کمک های انکشافی پنج میلیارد دالر میپردازد. این کمک او را به سخاوتمندترین بشردوست جهان مبدل کرده است.

او در جریان سخنرانی اش در انستتیوت خدمات متحد شاهی، هراسش را از وضعیت سیاسی بیان داشت که باعث کاهش کمک ها خواهد شد.

بل گیتس گفت "دیدگاه برخی از رهبران جهان بعضی مسایل را آنچنانی که هست نمی بیند و این مرا نگران میسازد – مثلاً مشکلاتی که اگر در مقابل آن تامل صورت گیرد، حل شده میتواند مشروط بر اینکه در بخش راه های حل مورد نیاز دراز مدت آن سرمایه گذاری کنیم."

ایالات متحده بزرگترین اعانه دهنده

ایالات متحده دیر زمانیست که بزرگترین اعانۀ دهنده در جهان است، و برنامه های دراز مدت و رسیدگی به حالات اضطرار را در سراسر جهان تمویل کرده است. اما دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده در تلاش برای پرداخت قرضه های حکومت، خواستار کاهش 43 میلیارد دالر از کمک های خارجی شده است.

گیتس میگوید که اکثر منتقدین کمک های خارجی، از پیشرفت های عمدۀ پی نمیبرند که با این پول ها صورت گرفته است.

بل گیتس می گوید اگر نمیتوانید حتی یکی از مؤثریت های این پیشرفت ها را از سال 1990 به اینسو برجسته سازید، من 122 میلیون آنرا به شما برجسته میسازم. با استفاده از این پول ها زندگی 122 میلیون کودک نجات داده شده است.

او نظریۀ کاهش کمک های خارجی را به باد انتقاد گرفته و آنرا میان تهی خوانده است.

گیتس به این نظر است که با (این کمک ها) سطح مرگ و میر کودکان در جهان کاهش می یابد، و خانواده ها ترجیح میدهند که فرزندان کمتری داشته باشند و نفوس نیز به گونۀ گسترده کاهش میابد. و آن زمانی است که جوامع میتوانند کار هایی را دربخش صحت بهتر، تعلیم بهتر و فرصت های اقتصادی بهتر انجام دهند.

سخنرانی بل گیتس در حالی صورت می گیرد که بریتانیا برای انتخابات ماه جون آمادگی میگیرد. بریتانیا یکی از معدود کشور های انکشاف یافته ای است که به بودجۀ پیشنهادی ملل متحد پاسخ داده است.

تریسا می صدر اعظم فعلی بریتانیا تعهد کرده است که به روند این کمک ها ادامه دهد، اما شمار زیادی در حزبش میخواهند که از این کمک ها در بخش نظامی استفاده شود.

إدارات کمک رسانی میگویند که وقت آن فرارسیده است که اکنون روی این موضوعات مناظره صورت گیرد که 65 میلیون نفر در سراسر جهان مهاجر شده اند، و وضعیت تنش ها در شرق میانه و قحطی در شرق افریقا زندگی انسان ها را تهدید میکند.

XS
SM
MD
LG