لینک های دسترسی

Breaking News

هشداریه سفری وزارت خارجه ایالات متحده به شهروندان امریکایی


هشداریه سفری وزارت خارجه ایالات متحده به شهروندان امریکایی

وزارت خارجه ایالات متحده به امریکاییانی که به خارج سفر و یا زندگی می کنند هوشدار داده است تا بعد از کشته شدن اسامه بن لادن باید بسیار زیاد مراقب باشند.

هشداریۀ امریکا برای سفربه سراسر جهان به روز دوشنبه حاکی است که کشته شدن اسامه بن لادن ممکن منجر به بروز خشونت ضدامریکاییان شود.

هشداریه حاکی است شهروندان ایالات متحده که درخارج ازکشورهستند باید سفرشان به خارج ازمنزل یا هوتل ها را محدود سازند و ازشرکت دراجتماعات عمومی واحتجاجات خودداری کنند.

این هشداریه حاکی است که امریکاییان خارج ازکشور باید اخبار منطقه را نظارت کنند وبا نزدیک ترین سفارت خانه ویا قونسل گری ایالات متحده تماس بگیرند.

وزارت خارجه ایالات متحده می گوید سفارت خانه ها و قونسل گری ها هرگونه تلاش به خرچ خواهند داد تا درصورت لزوم خدمات اضطراری را به شهروندان ایالات متحده فراهم نمایند.

وزارت خارجه ایالات متحده می گوید سفارت خانه ها وقونسل گری ها هرگونه تلاش به خرچ خواهند داد تا درصورت لزوم خدمات اضطراری را به شهروندان ایالات متحده فراهم نمایند.
XS
SM
MD
LG