لینک های دسترسی

Breaking News

نقش گروپهای خون در سلامت و فعالیت دماغ شناسایی شد


گروپهای خون بالای دماغ - از سطح مالیکولها گرفته تا جسامت کلی آن- تاثیر دارند.

گروپ‌های خون که تا حال بیشتر به خاطر مقاصد انتقال خون و محافظت سیستم ایمنی بدن کار گرفته می شد، اینک معلومات بسیار مهم دیگر را نیز در مورد سلامت بدن در دسترس قرار می دهد.

پژوهش جدیدی که در ژورنال "نشریۀ تحقیقات دماغ" نشر شده است نفوذ گروپ‌های خون را بر رشد سیستم اعصاب و پیشگویی در مورد چگونگی عمر دماغ انسان نشان می دهد.

بر اساس نشریات انستیتیوت ملی صحت ایالت متحده پیری یک عامل عمدۀ تغییرات در جسامت، سیستم خونرسانی و فعالیت‌های شناختی دماغ است.

زمانیکه انسان پیر می شود، دماغ خورد شده و در سطوح مختلف – از مالیکول گرفته تا شکل عمومی - دستخوش تغییرات می شود. همزمان با پیری، کاهش حجم ماده خاکستری – که عمدتاً متشکل از جسم حجرات عصبی است – به گونۀ عموم در دماغ انسانها مشاهده می شود.

متیو دی مارکو پژوهشگر و انالینا وینیری استاد دانشگاه شیفلید بریتانیا به این باور اند که در تحولات مادۀ خاکستری دماغ و خطر کاهش توانمندی های شناختی فرد ممکن گروپ‌های مختلف خون دخیل باشد.

برای مشاهدۀ تفاوت های حجمی مادۀ خاکستری دماغ افراد دارای گروپ خون “O” و گروپ‌های غیر “O” دانشمندان ۱۸۹ تصویر MRI شرکت کننده‌گان صحتمند این پژوهش را بررسی و آن را میان انواع مختلف خون محاسبه کردند.

یافته های پژوهش نشان داد که افراد دارای گروپ‌های B, A و AB خون حجم کوچکتر مادۀ خاکستری در قسمت‌های شقیقه و مرکزی دماغ به ویژه هایپوکمپس چپ خود داشتند. هایپوکمپس یکی از نخستین قمست‌های دماغ است که از بیماری الزایمر متاثر می شود.

خانم وینیری می گویدکه انواع خون در رشد سیستم دماغ دخالت دارد، اما به گفتۀ وی اکنون باید چگونگی آن دانسته شود.

همچنان، یافته های پژوهشی که در سال ۲۰۱۴ در ژورنال نیورولوژی نشر شد، نشان داد که افراد دارای گروپ خون AB در سن و سال پیری بیشتر از افراد دارای سایر گروپ‌های خون در معرض خطر ابتلا به مشکلات شناختی قرار دارند.

یافته های این پژوهش علمی نشان داده است که دارنده‌گان گروپ AB خون در حدود ۸۲ درصد بیشتر از سایر افراد از انکشاف مشکلات تفکر و حافظه متاثر می شوند، حالاتی که رفته رفته به زوال عقلی منجر شده می تواند.

پژوهش دیگری که در سال ۲۰۱۱ در ژورنال نیورولوژی نشر شد، دریافته بود که فشار بلند خون، مرض شکر، استعمال سگرت و اضافه وزن یا چاقی در میانسالی با کاهش سریع حجم دماغ ارتباط دارد.

این پژوهش نشان داد که فشار بلند خون سبب تغییرات فوری در مادۀ سفید دماغ و تخریب رگ‌های کوچک دماغ، شکر بلند خون سبب کاهش حجم هایپوکمپس و استعمال سگرت سبب کاهش کلی حجم دماغ می شود. همچنان افراد چاق و اضافه وزن به پیمانۀ بیشتر از افراد لاغر دچار کاهش حجم و فعالیت‌های اجرایی دماغ می شود.

با اینهمه، روشهایی برای رشد مادۀ خاکستری دماغ وجود دارد. پژوهش‌های تازه پی برده است که عبادت و ژرف اندیشی، دماغ را از پیر شدن محافظت می کند. هرچند کاهش مادۀ خاکستری با پیشرفت سن فرد اجتناب ناپذیر است، اما کسانی که بیشتر ریاضت و عبادت می کنند به پیمانۀ کمتر از این ناحیه متاثر می شوند.

XS
SM
MD
LG