لینک های دسترسی

Breaking News

آمادگی ها برای کنفرانس دوم بُن


آمادگی ها برای کنفرانس دوم بُن

وزارت خارجه افغانستان از آمادگی های افغانستان و آلمان برای برگزاری کنفرانس دوم بن خبر می دهد. این کنفرانس به تاریخ پنجم دسمبر در شهر بن آلمان برگزار خواهد شد.

جانان موسی زی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به روز یک شنبه در یک نشست خبری گفت که مباحثات دراین مورد در سطح شورای وزیران افغانستان ادامه دارد و وزیر خارجه آلمان نیز در صحبت با مقامات افغان از اتخاذ آمادگی های آن کشور در این مورد اطمینان داده است.

آقای موسی زی گفت "محور اساسی گفتگو های وزیر خارجه آلمان را در ملاقات با رئیس جمهور و وزیر خارجۀ افغانستان، همانا آمادگی های لازم برای برگزاری کنفرانس بن تشکیل می داد."

به گفتۀ آقای موسی زی در این نشست نمایندگان حدود 90 کشور و 20 سازمان جهانی و منطقوی شرکت خواهند داشت.

وزیر خارجه آلمان به روز شنبه وارد افغانستان شد و در ملاقات هایش با مقامات افغان از ادامه همکاری های آلمان پس از سال 2014 نیز اطمینان داد.

سخنگوی وزارت خارجۀ افغانستان همچنان از شرکت زنان در کنفرانس بن خبر داده گفت که حد اقل 25 در صد شرکت کنندگان افغانی را زنان تشکیل می دهند.

زنان افغان انتظار دارند تا در کنفرانس بن حمایت و تعهدات تازه کشور های کمک کننده به افغانستان و سازمان های بین المللی را برای بهبود زندگی زنان افغان به دست بیاورند.

XS
SM
MD
LG