لینک های دسترسی

Breaking News

چگونگی بحث روی آینده تداوم کمک های جهانی به افغانستان


چگونگی بحث روی آینده تداوم کمک های جهانی به افغانستان
چگونگی بحث روی آینده تداوم کمک های جهانی به افغانستان

مقامات افغان در پذیرفتن مسؤولیت امنیتی و کارکرد های اردوی ملی افغانستان می بالند. علاوتاً کابل در تمام کنفرانس های بین المللی بر حمایت و تجهیز قوای مسلح افغانستان تأکید می ورزد. اما تا هنوز بحث کافی روی موضوع تمویل مصارف اردو و پولیس افغانستان بعد از خروج عساکر خارجی در سال 2014 صورت نگرفته است.

شکریه بارکزی رئیس کمیتۀ دفاعی مجلس نمایندگان افغانستان می گوید نگهداشت قوای مسلح فعال برای تأمین افغانستان حتمی است. وی علاوه می کند که امضأ پیمان استراتیژیک افغانستان با سایر کشور ها یکی از راه های فراهم کردن مساعدت برای قوای امنیتی افغان است.

مشکلات اقتصادی در اروپا و کاهش بودجۀ وزارت دفاع در ایالات متحده گزینه های مقامات غربی را برای تمویل هزینۀ قوای مسلح افغان را کاهش داده است. یک منبع فرانسوی به آژانس خبر رسانی اسوسیتد پرس گفته است "واقعاً ما هیچ انتخابی نداریم. اگر ما قوای خارجی را بعد از سال 2014 از افغانستان خارج می کنیم، پس باید تلاش بین المللی وجود داشته باشد تا نیرو های افغان را در تامین امنیت حمایت نموده باشیم."

فرید کوهستانی تحلیلگر مسایل سیاسی در کابل می گوید حکومت افغانستان باید در صدد دریافت راه های باشد تا با کار اساسی در زیربنایی های اقتصادی در طویل مدت توانایی تمویل مصارف قوای مسلح آن کشور را داشته باشد زیرا جامعۀ جهانی نیز چنین توقع دارد.

مقامات افغان در پذیرفتن مسؤولیت امنیتی و کارکرد های اردوی ملی افغانستان می بالند. علاوتاً کابل در تمام کنفرانس های بین المللی بر حمایت و تجهیز قوای مسلح افغانستان تأکید می ورزد. اما تا هنوز بحث کافی روی موضوع تمویل مصارف اردو و پولیس افغانستان بعد از خروج عساکر خارجی در سال 2014 صورت نگرفته است.

شکریه بارکزی رئیس کمیتۀ دفاعی مجلس نمایندگان افغانستان می گوید نگهداشت قوای مسلح فعال برای تأمین افغانستان حتمی است. وی علاوه می کند که امضأ پیمان استراتیژیک افغانستان با سایر کشور ها یکی از راه های فراهم کردن مساعدت برای قوای امنیتی افغان است.

مشکلات اقتصادی در اروپا و کاهش بودجۀ وزارت دفاع در ایالات متحده گزینه های مقامات غربی را برای تمویل هزینۀ قوای مسلح افغان را کاهش داده است. یک منبع فرانسوی به آژانس خبر رسانی اسوسیتد پرس گفته است "واقعاً ما هیچ انتخابی نداریم. اگر ما قوای خارجی را بعد از سال 2014 از افغانستان خارج می کنیم، پس باید تلاش بین المللی وجود داشته باشد تا نیرو های افغان را در تامین امنیت حمایت نموده باشیم."

فرید کوهستانی تحلیلگر مسایل سیاسی در کابل می گوید حکومت افغانستان باید در صدد دریافت راه های باشد تا با کار اساسی در زیربنایی های اقتصادی در طویل مدت توانایی تمویل مصارف قوای مسلح آن کشور را داشته باشد زیرا جامعۀ جهانی نیز چنین توقع دارد.

یک مفکورۀ دیگر غرض تمویل مصارف قوای مسلح افغانستان کاهش حضور قوای خارجی در افغانستان و پرداخت مصارف آن ها به حیث کمک در سکتور امنیتی افغانستان می باشد. مایکل کوگلمن از این طرح حمایت می کند اما هشدار می دهد که مشکلات اقتصادی ممکن مانع عملی سازی چنین طرح شود.

به خاطر پرداخت مقادیر زیاد پول و آمادگی واشنگتن به این گونه تعهد نیاز به غور و بررسی زیاد می باشد. ایالات متحده ممکن به چنین چیزی موافقه کند اما باز هم نیاز به فکر بیشتر می باشد.

طوری به نظر می رسد که برای حل این معضل در کوتاه و دراز مدت، کارشناسان بر امضأ معاهدات استراتیژیک و کار بیشتر در فعال سازی و افزایش درآمد افغانستان اتکا می کنند.

یک مفکورۀ دیگر غرض تمویل مصارف قوای مسلح افغانستان کاهش حضور قوای خارجی در افغانستان و پرداخت مصارف آن ها به حیث کمک در سکتور امنیتی افغانستان می باشد. مایکل کوگلمن از این طرح حمایت می کند اما هشدار می دهد که مشکلات اقتصادی ممکن مانع عملی سازی چنین طرح شود.

به خاطر پرداخت مقادیر زیاد پول و آمادگی واشنگتن به این گونه تعهد نیاز به غور و بررسی زیاد می باشد. ایالات متحده ممکن به چنین چیزی موافقه کند اما باز هم نیاز به فکر بیشتر می باشد.

طوری به نظر می رسد که برای حل این معضل در کوتاه و دراز مدت، کارشناسان بر امضأ معاهدات استراتیژیک و کار بیشتر در فعال سازی و افزایش درآمد افغانستان اتکا می کنند.

XS
SM
MD
LG