لینک های دسترسی

Breaking News

صد دختر، صد مشکل، و صد راه – نمایش کتابخوانی


فرهنگ کتاب خوانی در افغانستان به شکل نگران کننده یی تنزیل یافته است و مردم به دلیل نگرانی های روزمره امنیتی، فشار های اقتصادی و دسترسی اندک به کتاب، از فرهنگ کتابخوانی دور شده اند.

به روز سه شنبه، در کابل، گروهی از دختران، تیاتری را برای نهادینه شدن فرهنگ کتابخوانی تحت نام صد دختر، صد مشکل، و صد راه را اجرا کردند که روی هدف تشویق زنان به خواندن کتاب دایر شده بود.

نمایش ترویج فرهنگ کتابخوانی، به منظور مبارزه با بی سوادی، و پیدا کردن راه حل برای مشکلات فراسوی کسب دانش است.

صد دختر، صد مشکل، و صد راه، گروهی از دخترانی است که این نمایش را به اجرا در آوردند.

این گروه، برای صد مشکل وزارت معارف، مرحله به مرحله با راه اندزی برنامه های مدنی راه حل پیشنهاد می کند. چنانچه این نمایش را راه اندازی کرده اند تا وزارت معارف در میان دانش آموزان فرهنگ کتاب خوانی را افزایش بدهد .

فرهنگ کتاب خوانی در افغانستان مانند بخش های دیگر در دهه های پسین آسیب دیده و اکنون تلاش ها ادامه دارند تا این فرهنگ را دوباره احیأ کنند.

XS
SM
MD
LG