لینک های دسترسی

Breaking News

برازیل به زن ایرانی در قضیه فحشاء پیشنهاد اعطای پناهندگی کرد


برازیل به زن ایرانی در قضیه فحشاء پیشنهاد اعطای پناهندگی کرد

رئیس جمهور برازیل اعطای پناهندگی به یک زن محکوم به مرگ به خاطر محکومیت به فحشاء را پیشنهاد کرد.

لوئیز ایناسیو د سیلوا، رئیس جمهور برازیل روز شنبه در یک اجتماع مبارزاتی خویش گفت که او از رئیس جمهور محمود احمدی نژاد می خواهد تا به برازیل اجازه دهد آن زن درآنجا اقامت نماید.

سکینه محمدی آشتیانی در سال 2006 به خاطر ارتکاب فحشاء با عمل سنگسار به مرگ محکوم شد. مامورین ایرانی می گویند آنها از بخش سنگسار در محکومیت او صرف نظرکرده اند، اما آن زن هنوز هم به مجازات مرگ روبرو است.

آقای سیلوا گفت او می خواهد ایران در صورتی که آن زن باعث مشکلاتی درآنجا است، دربرازیل از وی استقبال می شود.

ایران به این تقاضا پاسخی نداده است.

XS
SM
MD
LG