لینک های دسترسی

برازیل به زن ایرانی در قضیه فحشاء پیشنهاد اعطای پناهندگی کرد


برازیل به زن ایرانی در قضیه فحشاء پیشنهاد اعطای پناهندگی کرد

رئیس جمهور برازیل اعطای پناهندگی به یک زن محکوم به مرگ به خاطر محکومیت به فحشاء را پیشنهاد کرد.

لوئیز ایناسیو د سیلوا، رئیس جمهور برازیل روز شنبه در یک اجتماع مبارزاتی خویش گفت که او از رئیس جمهور محمود احمدی نژاد می خواهد تا به برازیل اجازه دهد آن زن درآنجا اقامت نماید.

سکینه محمدی آشتیانی در سال 2006 به خاطر ارتکاب فحشاء با عمل سنگسار به مرگ محکوم شد. مامورین ایرانی می گویند آنها از بخش سنگسار در محکومیت او صرف نظرکرده اند، اما آن زن هنوز هم به مجازات مرگ روبرو است.

آقای سیلوا گفت او می خواهد ایران در صورتی که آن زن باعث مشکلاتی درآنجا است، دربرازیل از وی استقبال می شود.

ایران به این تقاضا پاسخی نداده است.

XS
SM
MD
LG