لینک های دسترسی

Breaking News

انتخابات غیرقابل پیشبینی در بریتانیه


britain election

دو حزب نیرومندی که در این انتخابات پیشگام پنداشته میشوند، در مشئ شان تفاوت های عمده ای ندارند.

در بریتانیه امروز انتخابات پارلمانی برگزار شد. دیوید کامرون، صدراعظم آنکشور و اید میلیبند رهبر حزب مخالف، امروز پنجشنبه در آستانه انتخابات پارلمانی، آخرین تلاش هایشان را به کار بردند تا توجه رأی دهندگان را به خود جلب دارند.

نتایج یک نظرسنجی ملی به روز چهارشنبه نشان میداد که حزب محافظه کار آقای کامرون نسبت به حزب کارگر میلبند، فقط یک فیصد سبقت داشته است. با آنهم، تحلیلگران انتخابات بریتانیه را غیر قابل پیش بینی و مهم میخوانند. بر اساس نظر سنجی ها، هنوز زود است که بتوان نتایج این انتخابات را پیشبینی کرد.

صدراعظم بریتانیه درسخنرانی روز چهارشنبه گفت که او باور دارد که یک دولت با اکثریت کلی محافظه کار، یک حکومت قاطع که با طرح های اقتصادی ادامه دهد، حکومتی که تضمین کند کابوس ملیبند در آن نباشد، به بهترین نفع کشور خواهد بود.

آقای کامرون وعده داده است که اگر حزب او برسر قدرت بازگشت، به برگزاری همه پرسی در مورد این که آیا بریتانیه باید در اتحادیه اروپا و درمیان بیست و هشت کشورعضو آن باقی بماند یا خیر، و نیز روی مسئله استقلال اسکاتلند از بریتانیهغور خواهد کرد.

ملیبند تلاش کرده است تا حزب آقای کامرون را به عنوان حزب ثروتمند مورد انتقاد قرار دهد. او از حوزه انتخاباتی دانکستر شمالی طی ده سال گذشته نمایندگی کرده است و یگانه سیاستمدار با یک فرصت واقعی گرفتن پست صدراعظمی از دیوید کامرون است.

تعداد تمام رأی دهندگان واجد شرایط در بریتانیه، به بیش از چهل و پنج میلیون نفر میرسد، و در این انتخابات، پنجاه هزار مرکز رأی دهی در سراسر آن کشور گشوده شده است.

XS
SM
MD
LG