لینک های دسترسی

مجازات یک افسر بریتانیایی به جرم کشتن یک طالب


عساکر بریتانیایی در حال انتقال اجساد قربانیان یک حملۀ انتحاری در کابل

یک محکمۀ بریتانیا یروز سه شنبه مدت زندان یک افسر بریتانیایی را که به جرم کشتن یک جنگجوی زخمی طالب در افغانستان مجرم شناخته شده بود، کاهش داده است. این بدین مفهوم است که وی ممکن درظرف چند هفته از حبس رها گردد.

الکساندر بلکمن افسر بریتانیایی توسط یک محکمۀ نظامی در سال ۲۰۱۳ به جرم قتلی که وی درسال ۲۰۱۱ در ولایت هلمند انجام داده بود به ۱۰ سال حبس محکوم گردید.

قاضی محکمه نتیجه گیری نمود که بلکمن ۴۲ ساله در زمانی که یک طالب زخمی را از فاصلۀ نزدیک به ضرب گلوله بقتل رسانید، از مریضی روانی رنج میبرد.

در مورد بلکمن گفته شده که وی قبل از فرستادنش به افغانستان یک "افسر نمونه" بود و از" یک فشار استثنایی کامل روانی" در منطقۀ جنگ رنج برده است.

قاصی مدت حبس این افسر را از ده سال به هفت سال کاهش داد. وی نیمی از مدت مدت حبسش را در زندان سپری نموده است ولی ممکن است ماۀ آینده از حبس رها گردد.

XS
SM
MD
LG