لینک های دسترسی

Breaking News

اهدای خون جوانان کامرون به سربازان زخمی


جنگ علیه بوکو حرام باعث شد تا تجلیل از روز ملی کامرون بر جسته تر شود. رسم گذشت نظامی و سخنرانی های روز جمعه غیر معمول بود اما شهروندان عادی به اهدای خون و مواد غذایی به سربازان آن کشور رو آورده اند.

کامرون کشوریست که جنگ اکنون هم در آن جریان دارد و این موضوع در مراسم تجلیل از روز ملی آن کشور آشکار بود.

صد ها جوان در مقابل پال بیا، رئیس جمهور کامرون آواز خوانی کردند. آنها در آهنگی میگفتند که اگر اردوی آن کشور نمی بود، کامرون توسط بوکو حرام اشغال میشد.

کامرون بیش از هشت هزار سرباز را به شمال آن کشور اعزام کرده تا با گروه بوکو حرام مبارزه کند.

مردم در اطراف شفاخانه ها جمع شده و در طول هفته به سربازان مجروح خون اهدا کردند. در میان آنان جولیین ناک، دختر ۱۹ ساله که محصل پوهنتون است، نیز حضور داشت.

او گفت: "نمی توانم به خط مقدم جبهه بروم اما می توانم به گونه دیگر وظیفه ام را در برابر کشورم انجام دهم."

این دختر جوان افزود که با دیدن سربازان زخمی تکان خورده است.

کامرون می گوید که در حال حاضر به ۴۰۰ هزار یونت خون نیاز دارد و کمبود خون، کارمندان صحی را مجبور ساخته است تا فقط به مجروحین شدید خون تطبیق کنند.

الواین وگو شصت ساله می گوید به دلایل صحی نمی تواند به سربازان کشورش خون اهدا کند. او گفت: "در عوض دعا می کنم تا صلح تامین شود و سربازان کشورم با صحت و سلامتی کامل، از جنگ برگردند."

این زن مسن اضافه کرد که کامرون شمار زیادی از مردمش را در این جنگ از دست داده است.

مراسم تجلیل از روز ملی کامرون
مراسم تجلیل از روز ملی کامرون

بوکو حرام در سال ۲۰۱۴ حملات اش را در شمال کامرون آغاز کرد و حملات انتحاری و تهاجمی آن گروه هنوز هم ادامه دارد.

دیدار باجِک، سخنگوی اردوی کامرون می گوید که اردو با رسیدگی به نیازمندی های سربازان و بیجاشدگان مجادله دارد که شمار شان به بیش از ۲۰۰ هزار نفر می رسد و در حال حاضر در کمپ های مهاجرین و سایر مناطق شمالی آن کشور بسر می برند.

سخنگوی اردوی کامرون گفت: "حمایت شهروندان کامرون، نیرو های نظامی را روحیه بخشیده است. حتی باشندگان فقیر قریه ها در بخش تهیه مواد غذایی به سربازان کمک می کنند. ملا امامان و کشیش ها برای سربازان کشور ما دعا خوانی می کنند و همه احزاب سیاسی، بدون استثنا، روز جمعه حمایت شان را از سربازان اردو نشان دادند."

حکومت کامرون می گوید که در جریان دو سال گذشته، شهروندان آن کشور حدود شش میلیون دالر را به منظور جنگ علیه گروه بوکو حرام به حکومت کمک کرده اند.

XS
SM
MD
LG