لینک های دسترسی

Breaking News

نخستین کتاب ترانه های اطفال موزیکال در افغانستان


اطفال افغان ترانه های میهنی سر میدهند

کتاب ترانه ها اطفال بطور موزیکال در حالی که خبرهای ناخوشایند سیاسی – اجتماعی اذهان را به خود جلب میکند امید تازه ای را در دلها ایجاد میکند.

در این کتاب ترانه‌هایی از شاعران افغان گردآوری شده وانستیتوت ملی موسیقی افغانستان آن را به شکل موزیکال آن در آورده است.

کتاب به ابتکار دفتر حمایت از کودکان (Save The Children) و انستیتوت موسیقی افغانستان منتشر شده است که ترانه‌های کودکانه را از نقاط مختلف افغانستان به زبان‌های ملی و محلی در خود جا داده است که با یک سی دی همراه است.

کمرنگ بودن فرهنگ کتابخوانی و بی‌توجهی در برابر آموزش و تربیت کودکان – که خود از چالش‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده ها ناشی می‌شود – ادبیات کودکان را در چندین دهه در افغانستان، به زخم ‌خورده ‌ترین ادبیات کودکان در جهان مبدل ساخته است.

اما در یک ‌ونیم دهۀ گذشته گردآوری ترانه‌های شاعران، چاپ و تبدیل آن به یک کتاب موزیکال، در نوع خود به یک جرقۀ امید می‌ ماند.

رولا غنی، بانوی اول افغانستان که میزبان رونمایی این کتاب بود، فرهنگ را وسیلۀ ارتباط یک ملت خواند و آنرا پیوند دهندۀ نسل‌ جوان با کهن ‌سالان عنوان کرد.

"با معرفی و نشر این کتاب ترانۀ اطفال نسل جدید را به نحوی با فرهنگ خود آشنا ساخته و به غنامندی آن می‌افزاییم، روش یا سلوکی که از طریق فرهنگ به مردم آرامش می‌دهد، مهم ‌ترین آن اجرای ترانه‌ها و بیت‌ها به زبانهای ملی کشور می‌باشد. خصوصاً با شنیدن ترانه‌های گروپی احساس وحدت و یکپارچگی و همدلی ایجاد می‌شود."

دیوید سکنر، رئیس عمومی مؤسسۀ حمایت از اطفال، گفت چاپ و تکثیر کتاب ترانه‌ های کودکان، می ‌تواند تأثیرات عمیقی را روی همدیگرپذیری کودکان بگذارد.

آقای سکنر افزود ترانه‌های موجود در این کتاب و تنظیم آن با موسیقی برای صلح‌، برابری، حقوق شهروندی و آموزش الهام ‌بخش است و می ‌تواند ممد درسی خوبی در نصاب تعلیمی کودکان افغان باشد.

رئیس حمایت از اطفال می گوید که این مثالی خوبی از کارهای ایشان است که حقوق کودکان را ترویج میدهند.

اسدالله حنیف بلخی، وزیر معارف افغانستان که وزارتش همکار نهایی ‌سازی این کتاب ترانه‌ها بوده است، گفت که در چندین دهۀ گذشته اذهان اقشار مختلف جامعۀ افغانستان که بخش قابل توجه آن را کودکان تشکیل می‌دهند، خشونت‌بار، تخریب‌گر، مسالمت‌ ناپذیر و سرکش بار آمده است.

اما آقای بلخی، زمان حاضر را فرصت خوبی برای تغییر اذهان جامعه به ویژه کودکان آیندۀ افغانستان خواند گفت که امیدواراست اطفال آیندۀ افغانستان سالم، به دور از جنگ و فارغ از خشونت تقدیم جامعه شوند.

در این کتاب اشعار علم‌ گل سحر، سمیع حامد، نورگل شفق، شفیقه یارقین، دیباچ و سایر شعرا گرد آوری شده است که مسؤولیت موزیکال ساختن آنرا انستیتوت موسیقی افغانستان به دوش گرفته است.

محمدناصر سرمست، رئیس انستیتوت موسیقی افغانستان گفت هدف از این کتاب ترانه‌ها پرساختن بخشی از خلای ادبیات کودک در کشوراست.

رونمایی از این کتاب و سی دی همراهش، با استقبال والدینی که به ادبیات کودکان اهمیت می‌ دهند مواجه شده است.

فرهنگیان، به این باورند که سابقۀ ادبیات کودکان در افغانستان با نشریۀ سراج‌ الاطفال توسط محمود طرزی به سال ١٢٩٧ خورشیدی بر می‌گردد؛ اما این ادبیات در بیشتر از یک قرن، مسیرش را با افت و خیز طی کرده است.

به باور آنان، ترانه‌های کودکان توأم با موسیقی در قالب یک کتاب درحقیقت چراغی است که مسیر ادبیات کودکان را روشن می‌سازد و باید با استفاده از این شیوه کار بیشتر برای شگوفایی این ادبیات صورت گیرد.

XS
SM
MD
LG