لینک های دسترسی

Breaking News

بیجینگ، امریکا را به بی حرمتی به حاکمیت چین متهم کرد


عبور دو کشتی ایالات متحده از تنگۀ تایوان، موجب نگرانی چین شده و مقامات این کشور گفته اند که این اقدام امریکا به مثابۀ "بی حرمتی به حاکمیت" بیجینگ تلقی می شود.

عبور این دو کشتی ایالات متحده از تنگۀ تایوان موجب افزایش تنش میان امریکا و چین شده است. روابط این دو کشور قبل از این نیز به خاطر شماری از مسایل به شمول تجارت و ادعای مالکیت بیجینگ در قلمرو دریای جنوبی چین، پرتنش بوده است.

کشتی های ایالات متحده در سه ماه گذشته روز دوشنبه برای دومین بار تحت نام "آزادی کشتی رانی" از تنگۀ تایوان عبور کرده است. آب های تنگۀ تایوان فاصلۀ ۱۸۰ کیلومتر را احتوا می کند که قلمرو اصلی چین را با تایوان، وصل می کند.

هوا چین یینگ، سخنگوی وزارت خارجۀ چین، روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که بیجینگ نگرانی خود را از بابت عبور کشتی های امریکایی از تنگۀ تایوان، به مقامات ایالات متحده بیان کرده است.

خانم چین یینگ گفت که موضوع تایوان "به حاکمیت و تمامیت ارضی چین" مربوط می شود.

سخنگوی وزارت خارجۀ چین همچنین از مقامات ایالات متحده خواست که امریکا باید "محتاطانه به اصل یک چین واحد، پابند باشد" و به مسایل مرتبط به تایوان را نیز به گونۀ مناسب و محتاطانه رسیدگی کند.

حکومت چین هنوز هم تایوان را بخشی از قلمر خود تلقی می کند—در حالیکه این دو قلمرو—چین و تایوان—از سال ۱۹۴۹ میلادی یعنی پس از ختم جنگ داخلی در قلمرو اصلی چین به صورت جداگانه مدیریت و رهبری می شود.

اما راب مننینگ از وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که کشتی های امریکایی به گونۀ "معمول" از تنگۀ تایوان عبور کرده است و امریکا می خواهد تا تعهد خود را به "آب های آزاد و باز" نشان دهد.

در همین حال، مقامات وزارت دفاع ایالات متحده به تلویزیون CNN گفته اند که در هنگام عبور کشتی های امریکایی از تنگۀ تایوان، چندین کشتی جنگی چین خود را به "فواصل امن" کشتی های ایالات متحده رساندند.

کشتی های امریکایی در حالی از تنگۀ تایوان عبور کرده اند که چین در ماه اپریل ۲۰۱۸ یک سلسله تمرینات نظامی را در تنگۀ تایوان راه اندازی کرد و اعلام کرد که مایل است در برای "نیرو های استقلال تایوان" مقابله کند.

باوجودیکه ایالات متحده از سال ۱۹۷۹ میلادی بیجینگ را به رسمیت می شناسد، واشنگتن هنوز هم قوی ترین متحد "غیر رسمی" تایوان در قسمت فراهم آوری تسلیحات می باشد.

XS
SM
MD
LG