لینک های دسترسی

Breaking News

حضور نیرومند سرمایه گذاران چینی در اروپا


خرابی اقتصاد در ایتالیا، فرصت برای آغاز مشاغل جدید را مانع شده و حتی افرادی را که از سال ها به این سو مصروف کسب و کار اند واداشته تا برای چگونگی پیشبرد مشاغل خود بازنگری کنند.

لورا زنداری و مونیکا بورلینی، قهوه خانۀ خود را سیزده سال پیش در شمال منطقۀ فرانسیاکورتا باز کردند.

آنها گفتند "قهوه خانه امروزی در آن زمان تنها یک انبار لباس مستطیل شکل بود. بالای آن کار کردیم، شکل آن را تغیر داده و فضای بازتری به آن دادیم. در آن زمان کار زیادی را ایجاب می کرد هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ کمیت کاری. اما در پهلوی آن رضایت خاطر مان برآورده شد. بسیار دوستش داریم."

آنان می گویند که بحران اقتصادی موجود در ایتالیا، مشتریان و هم درآمد قهوه خانۀ آنان را کاهش داده است. این دو شریک مصمم اند قهوه خانۀ خود را به فروش برسانند.

این دو ایتالیایی برای اینکار از یک ویب سایت که vendereaicinesi.it یعنی 'به چینایی ها بفروشید' نام دارد، استفاده می کنند.

سیمون توپینو، معاون این ویب سایت که اعلانات را ترجمه کرده و آن را در دسترس خریداران چینایی قرار می دهد.

توپینو گفت "این ویب سایت را در نیمه های سال روان فعال کردیم. در ابتدا تنها یک مترجم و توسعه دهندۀ ویب بود. کار ما با موفقیت همراه بود و اکنون یازده کارمند با چهار ترجمان داریم. اعلانات و کار های زیادی برای ما وجود دارد."

کثرت دکان های چینایی

با آغاز بحران اقتصادی در اروپا و زیر فشار قرار گرفتن مشاغل کوچک، افزایش یکنواخت دکان های چینایی در ایتالیا به چشم می خورد.

یک پژوهش تازه تخمین می کند که طی سال های اخیر، تعداد کسب و کار ها با حمایت چینایی ها در ایتالیا، ۳۴ درصد افزایش کسب کرده است.

انگیلو اوو، نمایندۀ اجتماع کسبه کاران چینایی در شهر میلان ایتالیا است. او می گوید که سرمایه گذاری چینایی در ایتالیا در حال تغییر است.

اوو گفت "در شیوه و صنعت عرضۀ خدمات تغیرات رونما شده است. در گذشته اکثر کسب و کار ها با تولیدات کوچک همراه بود، مثلاً لباس های آماده برای استفاده و تولیدات مد و فیش. اما اکنون کار های بیشتری را در عرصۀ ارایۀ خدمات ایجاب می کند."

نماینده جامعه کسبه کاران چینایی می گوید "در ابتدا و بعضی حالات اکنون هم، خریداران محلی آن مشاغل را خریداری نمی کنند. چینایی ها همه چیز را می خرند، حتی قهوه خانه یی را که از سه نسل توسط یک خانوادۀ ایتالیایی به پیش برده می شود. مردم چینایی در بارۀ چگونگی پیشبرد یک قهوه خانه چی می دانند؟"

سرمایه گذاری چین در بریتانیا

حضور سرمایه گذاران چین نه تنها در کشور های مانند ایتالیا که اکنون در سکتور انرژی هسته یی بریتانیا نیز به چشم می خورد.

جورج اوسبورن، رئیس بانک مرکزی بریتانیا هفتۀ گذشته گفت که کشورش به شرکت های چینایی اجازه می دهد تا در آینده اکثریت سهام پروژه های هسته یی بریتانیا را داشته باشند.

تحلیلگران می گویند نقش شرکت های چینایی در ساختن نخستین پایگاه انرژی هسته یی بریتانیا این فرصت را به چینایی ها می دهد تا در بازار هسته یی تریلیون دالری غیر نظامی جهانی جای پای پیدا کرده و اعتبار تازه یی را به دست آورند.

گزارش: ربیکا والی، خبرنگار صدای امریکا
ترجمه: قدیر مشرف
XS
SM
MD
LG