لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش امریکا به افزایش همکاری امنیتی با چین


سوزان رایس، مشاور امنیت ملی امریکا در کنار یانگ جیچی، یک مقام ارشد چین

یک مقام ارشد دولتی ایالات متحده می گوید این کشور در صدد راه هایی است تا همکاری چین را در مبارزه علیه دهشت افگنی، به شمول تبادلۀ معلومات و آوردن ثبات در کشور هایی مانند عراق افزایش دهد.

این در حالیست که گزارش ماه گذشته وزارت خارجه ایالات متحده امریکا مبنی برعدم شفافیت چین در تبادله معلومات و همکاری ها در مبارزه علیه دهشت افگنی، آن کشور را به خشم آورد.

اما چین ادعا دارد که آن کشور همواره خواهان کمک های کشورهای غربی در مبارزه علیه دهشت افگنی به خصوص در مبارزه علیه خشونت هایی شده است که از سوی جنبش اسلامی ترکستان شرقی در منطقه غربی شیجیانگ آن کشور صورت می گیرد.

اما کشورهای غربی در ضمن نگرانی از نقض حقوق بشر در شیجیانگ، تمایل ندارند تا معلومات استخباراتی را با چین شریک سازند زیرا به گفته این کشورها، چین تا حال شواهدی کافی علیه موجودیت جنبش اسلامی ترکستان شرقی در منطقه غربی شیجیانگ ارایه نکرده است.

این مقام ارشد دولتی ایالات متحده به خبرنگاران همچنان گفت که در ملاقات سوزان رایس، مشاور امنیت ملی ایالات متحده با یک مقام ارشد چینی، "تهدید دهشت افگنی" و همکاری های ایالات متحده درآن منطقه به بحث گرفته شده است و هر دو مقام تاکید کرده اند که مانند سایر کشورهای جهان، این دو کشور "چین و ایالات متحده" نیز تهدید دهشت افگنی را نگران کننده می خوانند.

یک مقام امریکایی که نخواسته از او نام گرفته شود، علاوه کرد که پیرامون اقدامات مشترک در مبارزه علیه دهشت افگنی به شمول افزایش تبادله معلومات و آوردن ثبات در سایر کشورها مانند عراق - نیز صحبت شده است.

این گفتگوها در حالی صورت می گیرد که صدها تن دراین اواخر در منطقه شیجیانگ چین که مسکن مسلمانان ایغور می باشد، از بین رفته و بیجینگ تندوران اسلامی و جدایی طلبان را به نا آرامی ها در آنجا متهم می کند.

اما گروه های حقوق بشر می گویند که خشونت های اخیر در واکنش به سیاست های سرکوبگرانه چین صورت گرفته شده است.

چین جنبش اسلامی ترکستان شرقی را در حالی به ناآرامی ها متهم می کند که آگاهان سوالهایی را در مورد موجودیت این جنبش به عنوان یک گروه شبه نظامی منسجم مطرح می کنند.

XS
SM
MD
LG