لینک های دسترسی

Breaking News

دیدگاه امریکا درباره تغییر اقلیم در کنفرانس پاریس


درحالیکه کنفرانس اقلیم ملل متحد در پاریس بین رهبران جهان برای کاهش اندازه تولید گازکاربن که انسانها مسئوول آن دانسته می شوند برگزار می گردد و بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روی تشریک مساعی و اراده قوی برای حل معضله گرمی اقلیم تاکید می کند، شک و شبهه از طرف برخی از نامزدان برای انتخابات ٢٠١٦ ریاست جمهوری ایالات متحده در مورد علمی بودن این پدیده اظهار می گردد.

دونالد ترمپ تجارت پیشه مشهور از حزب جمهوری خواه نامزد پیشتاز برای انتخابات ٢٠١٦ ریاست جمهوری می گوید که او به تغییر اقلیم عقیده ندارد و نه هم این یک معضله برای ایالات متحده می باشد.

آقای ترمپ گفت "من آن را به هیچ وجه معضله مهم نمی دانم. به فکر من این صرف تغیر آب و هوا است. ممکن یک چیز مصنوعی باشد، اما طوریکه می دانید هرگاه به چین نظر بیفگنید، آنها هیچکاری را درین مورد نمی کنند. سایر کشورها نیر درین مورد هیچ کاری به عمل نمی آورند."

او درین ماه گفت که مفکوره گرمی زمین به سببی بوجود آمده است تا در رقابت صنعتی بین ایالات متحده و چین به ایالات متحده ضربه زده شود.

سناتور تد کروز از تکزاس که در نظر سنجی های اخیر پیشی گرفته است در برابر ادعاهای علمی که زمین از لحاظ تاریخی در حال گرم شدن است به شدت مخالفت می ورزد. او از همین سبب میخواهد پالیسی ایالات متحده در مورد انرژی را تغیردهد و اثرات این پالیسی را ازبین برد.

مطابق به معلومات فراهم شده توسط اداره ملی بحری و اتمسفری ایالات متحده، شواهد انکار ناپذیر علمی وجود دارد که زمین درحالت گرم شدن است و علت آنرا هم تا اندازه زیادی به فعالیت های انسانها ربط میدهد. این اداره می گوید که کره زمین حالا نسبت ه به ملیونها سال قبل اکنون به سرعت بیشتری رو به گرمی می رود چنانچه گرمی سطح زمین به طور اوسط در سه دهه گذشته روبه فزونی بوده است.

دانشمندان هشدار می دهند هرگاه به حرارت جهانی اجازه داده شود تا نسبت به زمان قبل از صنعتی شدن دو درجه سانتی گراد بلند برود درین صورت تمام جمعیت زمین را در تمام روی زمین متاثر ساخته و سطح ابحار را بلند خواهد برد. از سال ١٩٧٥ تا حال سطح حرارت زمین یک درجه سانتی گراد بلند رفته است.

جب بش والی قبلی فلوریدا، مایک هوکه بی والی قبلی ارکانزاس و سناتور راند پال از ایالت کنتکی همه می گویند که ساینس در مورد تغیر اقلیم هنوز یقینی نیست و روشن نیست که این پدیده تا کدام اندازه مربوط به فعالیت های انسانی بوده می تواند.

جب بش می گوید این "یک سخن متکبرانه" خواهد بود که اساس آن علمی است و او نخواهد خواست که اقتصاد ایالات متحده را به حیث راه حل تخریب کند.

سناتور مارکو روبیو از فلوریدا که در نظر پرسی های اخیر نامزد سوم پیشتاز است می گوید که مقابله با تغیر اقلیم نباید به بهای ضربه زدن به اقتصاد تمام شود.

آقای روبیو یاد آوری کرده است که چین از لحاظ تولید گاز کاربن دای اکساید در راس جهان قرار دارد و او نخواهد خواست تا برای کمپنی های امریکا در خلق کردن زمینه کار وضع را دشوار تر بسازد درحالیکه اداره اوباما برای تغیر اقلیم کدام پلان خاصی نداشته است.

در ماه اگست اوباما اعلام کرد که پلان جدیدی را روی دست دارد تا سطح تولید گازکاربن را تا ٢٠٣٠ سی و دو درصد پایین تر از ٢٠٠٥ بسازد و تولید انرژی از منابع قابل جبران را به ٢٨ درصد تولید تمام انرژی در کشور برساند.

سه تن از نامزدان دموکرات برای انتخابات ٢٠١٦ هیلری کلنتن، برنی ساندرس و مارتین اومالی از پلان اوباما برای مهار کردن میلان تغییر اقلیم پشتیبانی کرده اند.

برنی ساندرز گفته است تا وقتی کمپنی های تولید انرژی فوسیلی جمهوریخواهان را تمویل می کنند؛ هیچ کاری در مورد تغیر اقلیم انجام شده نمی تواند.

کمپنی های تولید برق درسالهای اخیر به طور روز افزونی از گاز طبیعی، انرژی افتابی و باد استفاده کرده و ارقام حکومتی نشان میدهد که تولید گازهای کاربن از احتراق ذعال سنگ کمترگردیده است.

اکنون سعی می شود با تقلیل سطح تولید گازهای کاربن میزان حرارت درحال افزایش پایین آورده شود.

XS
SM
MD
LG