لینک های دسترسی

Breaking News

قهوه نوش ها کمتر خودکشی میکنند


قهوه نوش ها کمتر خودکشی میکنند
قهوه نوش ها کمتر خودکشی میکنند

دانشمندان در گذشته ارتباط میان قهوه، صحت و امراض روانی را تحت مطالعه قرار داده بودند.

چندین مطالعۀ که در این اواخر صورت گرفته است ارتباط میان قهوه و خود کشی را بررسی نموده و دریافته است که قهوه نوش ها کمتر دست به خودکشی میزنند. افسردگی میتواند به خودکشی منجر شود، لذا سوال منطقی مطرح میگردد که آیا قهوه خطر احتمالی افسردگی را کاهش میدهد؟

در مطالعۀ جدیدی که صورت گرفته است، محققین از اسناد پروژۀ استفاده نمودند که "مطالعۀ صحی نرس ها"، نام داشت. خانم ها در این مطالعه به صورت وقفه یی سوالاتی را در رابطه با صحت و شیوۀ زندگی شان جواب میدادند.

حدود ۵۰ هزار نرس که مصرف قهوه و افسردگی را گزارش داده بودند شامل این مطالعه و تحقیق بودند.

میشیل لوکاس از پوهنتون صحت عامۀ هاروارد و همکارانش دریافتند، آنعده خانمهای که قهوۀ بیشتر مینوشند، در نزد آنها کمتر افسردگی تشخیص شده است. اما وی این نکته را به سرعت خاطر نشان مینماید که قهوه خوردن یا نخوردن یگانه وسیلۀ ابتلا به افسردگی و یا عدم آن نیست.

"این مطالعه میتواند ثابت سازد که کافئین خطر احتمالی ابتلا به افسردگی را کاهش میدهد، اما فقط امکان چنین اثر محافطتی را نشان میدهد."

خطر احتمالی پایین ابتلا به افسردگی در نزد کسانیکه قهوۀ بدون کافئین مینوشند، بررسی نشده است. همچنان نرس های شامل در این مطالعه که از نوشیدن چای و سایر نوشابه های مملو با کافئین گزارش داده بودند، تغییرات عمدۀ را در ابتلا به افسردگی از خود نشان نداده بودند. شاید هم به خاطریکه مقدار کافئین موجود در آن نوشابه ها بسیار کم بوده است.

پس این سوال برمیخیزد که آیا واقعاً کافئین انسان را در برابر افسردگی محافظت میکند؟ لوکاس میگوید مطالعه نمیتواند این سوال را جواب دهد، اما میگوید که کافئین دارای تاثیرات بیوشیمیکی میباشد که شاید تشریح دهد که چرا قهوه نوش ها و یا کسانیکه منضماً از کافئین استفاده میکنند، کمتر به افسردگی مبتلا میگردند.

"ما نمیتوانیم این موضوع را منحیث دلیل یا سببی تلقی کنیم. فقط به بعضی احتمالات اشاره میکند. قسمیکه میدانیم، کافئین یک تحریک کنندۀ خوب شناخته شدۀ روحی میباشد که احساس خوب بودن و انرژی را نیز افزایش میدهد."

لوکاس میگوید در ضمن کافئین در تنظیم سویۀ دوپامین و سیروتونین که انتقال دهندۀ عصبی کیمیاوی بوده و با افسردگی و حوصله و خلق و خوی ارتباط دارد، موثر میباشد.

تحقیقات آینده شاید به اثبات برساند که آیا ارتباط میان قهوه نوشی و خطر احتمالی کم افسردگی موجود است یا خیر. اما در حال حاضر تحقیق کنندۀ کانادایی فرانسوی الاصل میگوید:

"اگر شما در قبال پیاله های قهوۀ که مینوشید نگران استید، فکر میکنم این تحقیق برای آنهاییکه قهوه را خوش دارند کمی اطمینان دهنده میباشد."

میشیل لوکاس از پوهنتون صحت عامۀ هاروارد و همکارانش مطالعۀ انجام داده شده در مورد ارتباط میان قهوه و کاهش ابتلا به افسردگی را در ژورنال، آرشیف امراض داخله به چاپ رسانیده اند.

XS
SM
MD
LG