لینک های دسترسی

Breaking News

آیا قهوۀ نقاشی شده نوشیده اید؟


برخی از نقاشی های که لی در روی قهوه ترسیم کرده است.

باریستا یا شخصی که در قهوه خانه، قهوه درست می کند گاهی ممکن است هنر به خرج دهد و روی کف قهوه، نقشی مثل پر یا قلب ایجاد کند. اما "لی کَنگ بین" یک قهوه درست کن معمولی نیست.

کنگ بین، از ۱۷ سالگی – یعنی زمانی که یاد گرفت قهوه درست کند، علاقه داشت روی کف آن نقاشی کند. وقتی در اردوی کوریای جنوبی خدمت می کرد همیشه برای همرزمانش در پایگاه نظامی نزدیک مرز کوریای شمالی قهوه درست می کرد.

لی می گوید که در آن زمان دلش می خواست در مرکز تجمع اردو، یک قهوه خانه باز کند و با اجازۀ فرمانده اش این کار را کرد. او بعد از بازگشت از جنگ در ۲۱ سالگی، به نقاشی کردن در کف قهوه شروع کرد.

لی که اکنون ۲۶ سال دارد با قلم موهای نازک و قاشق روی کف قوه سرد نقاشی می کند. برای رنگ، کریم غلیظ قهوه را با رنگ غذا ترکیب می کند و حدود ۱۵ دقیقه طول می کشد تا نقاشی یک پیاله قهوه را تکمیل کند.

به این هنر در شبکه های اجتماعی هنر قهوه می گویند. لی بعد از دو سال انجام این کار، قهوه خانه خودش را به نام «قهوه خانۀ سی» در سیول باز کرد.

لی کنگ بین، روی کف قهوه ها در پیاله، نقاشیهای مشهور را می کشد. مانند "شب پر ستاره" ی ون گوگ یا "فریاد" ادوارد مونچ.

هر پیاله قهوه قهوه خانۀ سی، حدود ۹ دالر امریکایی به فروش می رسد که بالاتر از قیمت یک پیاله قهوۀ معمولی است. اما مشتریان در کنار قهوه، یک شاهکار هنری را هم خریداری می کنند.

XS
SM
MD
LG