لینک های دسترسی

Breaking News

امضا معاهدۀ صلح میان حکومت کولمبیا و گروۀ فارک


قرار است مردم کولمبیا به تاریخ دوم ماۀ اکتوبر برای تائید شرایط معاهدۀ صلح به رای بدهند

پس از چهار سال مذاکرات، معاهدۀ تاریخ صلح میان خوان مانویل سانتوس رئیس جمهور کولمبیا و رودریکو اکاتیموجنکو رهبر گروۀ شورشی "فارک" روز گذشته در کیوبا به امضا رسید.

بر اساس این معاهده، گروۀ موسوم به نیروهای انقلابی کولمبیا یا فارک، پس از این می تواند که منحیث یک حزب سیاسی آن کشور، وارد میدان سیاست شود.

با امضای معاهدۀ صلح با گروۀ فارک، جنگ پنجاه و دو ساله در آن کشور رسماً پایان می یابد.

رهبر فارک حین امضای این معاهده گفت "به نام فارک، من از همه قربانیان جنگ و از تمام کسانی که ما درین جنگ باعث رنج آنان شدیم ، صادقانه معذرت می خواهم."

رئیس جمهور کولمبیا نیز از تصمیم گروۀ فارک مبنی بر پیوستن به صلح گفت "امروز زمانی رسیده که فارک مسیر خود را در بازگشت به جامعه آغاز و انتقال خود به یک جنبش سیاسی بدون اسلحه را شروع می کنید، قوانین و مقررات عدلی را دنبال می نماید و من بازگشت شما را به سوی دموکراسی خیر مقدم می گویم."

اتحآدیۀ اروپا به حمایت از این اقدام، روز گذشته گروۀ فارک را از لیست گروه های تروریستی حذف کرد.

از جانب دیگر جان کری وزیر خارجۀ ایالات متحده که در مراسم امضای معاهدۀ صلح حضور داشت گفت که کشور اش نیز برای حذف نام فارک از لیست گروه های تروریستی غور خواهد کرد و به جانبداری از صلح در کولمبیا، وعدۀ مساعدت ٣٩٠ میلیون دالر با آن کشور را داد.

قرار است مردم کولمبیا به تاریخ دوم ماۀ اکتوبر برای تائید شرایط معاهدۀ صلح به رای دهی بپردازند. بر اساس نظرسنجی های اخیر، طور به نظر می رسد که این معاهده به آسانی از سوی مردم پذیرفته خواهد شد.

XS
SM
MD
LG