لینک های دسترسی

Breaking News

عزیزالله لودین: 'افراد زورمندی در فساد اداری دست دارند'


عزیزالله لودین: 'افراد زورمندی در فساد اداری دست دارند'

مسؤولین اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری، میگویند به خاطر مبارزه با فساد اداری در افغانستان به اقدامات جدی و کمک جامعه جهانی نیاز است.

مسؤولین این اداره میگویند در فساد اداری در افغانستان شماری از مقامات بلند پایه دولتی به شمول وزرأ، معینان وزارت خانه ها، والی ها و شاروال ها دست دارند.

عزیز الله لودین رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری، به روز سه شنبه گفت مردمان بسیار زورمندی در افغانستان وجود دارند که حتی قانون پیش آنان ارزشی ندارد.

" شما میدانید که افراد بسیار زورمندی در افغانستان هستند که حتی قانون پیش آنها ارزشی ندارد، این ها همیشه گپ بسیار معروف لویی چهاردهم فرانسه را میگویند که "من حکومت استم"، اینها را با رئیس جمهور نیز در میان گذاشتم که باید تدابیری گرفته شود که این گونه افراد بدانند که در افغانستان قانونی وجود دارد که در مقابل آن خُرد و کلان یک چیز است، من برای شما اطمینان میدهم، وقتی حمایت سیاسی باشد، ما هم جدی باشیم و شما هم همکاری کنید، مشکلات ما را حل کنید از این حالت شرم آور خود را بیرون میکنیم"

اما وی از کدام شخص زورمند و یا مقام دولتی که در فساد دست دارد نام نبرد.

عزیزالله لودین در نشستی که به روز سه شنبه به شرکت نمایندگان سفارت خانه ها، نمایندگان نهاد های بین المللی در افغانستان و مسؤولین قوت های بین المللی دایر شد همچنان از جامعه جهانی خواست تا در امر مبارزه با فساد در افغانستان همکاری جدی کنند.

آقای لودین همچنان گفت به خاطر مبارزۀ دوامدار با فساد اداری به برنامه های دراز مدت و کوتاه مدت نیاز است.

او میگوید در این مورد با رئیس جمهور نیز صحبت کرده و رئیس جمهور نیز از پیشنهادات وی را در راستای مبارزه با فساد، حمایت کرده است.

عزیز الله لودین میگوید تطبیق قوانین به طور یکسان بالای همه، طرح برنامه ها در مورد فساد اداری که در پوهنتون ها و مکاتب مورد بحث قرار گیرد، مجازات مقامات بلند رتبه آلوده به فساد در محضر عام و کمک های جامعه جهانی به خاطر مبارزه با فساد در افغانستان از جمله پیشنهاد های است که میتواند در کاهش فساد اداری در افغانستان کمک کند.

به اساس گزارش ها صد ها ملیون دالر از کمک های جامعه جهانی در افغانستان در نتیجه فساد اداری حیف و میل شده است که بیشتر این پول ها توسط افراد قدرت مند که در کرسی های بلند دولتی نیز ایفای وظیفه میکنند، غارت شده است.

XS
SM
MD
LG