لینک های دسترسی

تیم کریکت درمحو بیسوادی مبارزه میکند


بورد کرکت افغانستان و اتحادیه افغان ملی غورځنګ امروز برگزاری مسابقات کرکت در مبارزه علیه بیسوادی در افغانستان اعلام نمودند.

مسولین میگویند که در حال حاضر مردم افغانستان به سواد بسیار نیاز دارند و میخواهند که در تمامی افغانستان کمپیاین های مختلف را به همکاری ورزشکاران و وزارت معارف افغانستان آغاز نمایند.

در عین حال صندوق وجهی نیز ایجاد گرده تا با جمع آوری پول هر شخص با سواد باید یک فرد جامعه را با سواد بسازد.

ورزشکاران میگویند چنین مسابقات میتواند برروحیه مردم مثبت واقع شود تا آنها زمینه را برای اطفال شان برای فراگیری علم و دانش مساعدسازند.

مسولین میگویند در نظر دارند که به ولایات نا امن افغانستان سفر نمایند و با مخالفین حکومت افغانستان نیز در تماس خواهند شد تا مکاتبی که بروی متعلمین بسته شده اند, دوباره دروازه های شانرا بروی شاگردان بازکنند.

ورزارت معارف افغانستان معتعقد است که این روند حمایت در محو بیسوادی میتواند سطح فراگیری علم و دانش را در افغانستان بالا ببرد و مردم بیشتر با سواد شوند.
XS
SM
MD
LG