لینک های دسترسی

Breaking News

تاریخ شبه جزیره کریمه


مرد تاتار مخالف جدا شدن کریمه از اوکراین

کریمه به کجا تعلق میگیرد، همه پرسی روز یکشنبه سرنوشت این شبه جزیره را تعین خواهد کرد.

ساکنان شبه جزیرۀ کریمه در بحیرۀ سیاه، یکشنبه ۱۶ مارچ در مورد الحاق این ساحه در یک همه پرسی شرکت خواهند کرد. اما دیدگاه ها در پیوند با این همه پرسی مختلف است.
شماری آن را جز قلمرو روسیه و برخی هم بخشی از اوکراین می خوانند.

کریمه، این شبه جزیرۀ ستراتیژیک به نقطۀ قابل عطف در بحران اوکراین مبدل شده است. کریمه بخش طرفدار روسیه در اوکراین است که از نظر جغرافیایی، تاریخی و سیاسی از سایر بخش های آن کشور جدا شده است.

این جزیره همچنان میزبان نیرو های دریایی روسیه مستقر در بحیرۀ سیاه است. در قسمت های شرقی، یک بخش خشکۀ این جزیره تقریباً با روسیه متصل می شود.

کریمه در سال ۱۹۵۴ در زمان رهبری نیکیتا خروشچف بخشی از اوکراین شد. کریمه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیشین در سال ۱۹۹۱ حایز اهمیت شد، زمانیکه این شبه جزیره به کشور مستقل اوکراین تعلق گرفت. هر چند ۶۰ در صد جمعیت دو میلیونی کریمه خود را روس می پندارند.

سرگی خروشچف، پسر نیکیتا خروشچف که پژوهشگر بازنشستۀ انستیتیوت ویلسن تامس، برای مطالعات بین المللی است، اکنون در ایالت رود آیلند، ایالات متحده زندگی می کند.

ملکیت اوکراین یا روسیه

خروشچف می گوید که اقدام پدرش برای دادن کریمه به اوکراین یک تصمیم وظیفه یی بود. او افزود که این اقدام در زمان اقتدار اتحاد جماهیر شوروی اتخاذ شد که نه به روسیه و نه به اوکراین تعلق میگرفت.

خروشچف گفت که مردم کریمه اکنون با یک آیندۀ سردرگم روبرو اند، اما با توجه به آنچه در سه ماه گذشته در کییف گذشت، نوعی احساس ایجاد شده است که این ساحه به بخشی از روسیه مبدل شود.

خروشچف میگوید چند ماه پیش شاید برایتان می گفتم که الحاق کریمه به اوکراین بهتر خواهد بود. امروز پیوستن آن به روسیه بهتر خواهد بود. در هالۀ جریانات کنونی، روسیه سرمایه گذاری بزرگی در آنجا خواهد کرد.

برخی مردم در روسیه چون، والری باشندۀ مسکو از قبل کریمه را بخشی از کشور شان می پندارند.

والری میگوید برای روسیه، کریمه برای تقریباً ۲۵۰ سال، بخش تاریخی قلمرو اش بوده است. این سرزمین از سوی کترین بزرگ و سربازانش فتح شد. پس اگر پرل هاربر برای امریکایی ها مفهوم بزرگی دارد، برای روسیه کریمه عین مفهوم را دارد. گذشته از همه، آنجا بخشی از روسیه است.

اوکراینی هایی که در روسیه زندگی می کنند، دیدگاه متفاوتی دارند. اکثر آنان مداخلۀ نظامی روسیه را در کریمه حمایت نمی کنند.

واسیلی انتونیف که در اوکراین تولد شده بود و از ۵۰ سال به اینسو در مسکو زندگی می کند، به این باور است که صرف نظر از زبانی که در کریمه صحبت می شود، مردم آنجا همه اوکراینی استند.

کشور های غربی و حکومت تازه کار اوکراین به این باور اند که برگزاری همه پرسی در مورد الحاق کریمه به روسیه، یک اقدام غیرقانونی است. اما مسکو رهبران جدید کییف را به رسمیت نمی شناسند.

نیرو های روسی از بیشتر از یک هفته به اینسو، بخشی هایی از شبه جزیرۀ کریمه را اشغال کرده اند. حکومت روسیه مدعی است که نیرو های آن کشور برای دفاع از روسی تبار ها که به گفتۀ مسکو با تهدید روبرو اند، به کریمه اعزام شده اند.

گزارش: AP
برگردان: نجیب الله احمدیار
XS
SM
MD
LG