لینک های دسترسی

Breaking News

بازسازی قصر دارالامان آغاز شد


قصر دارالامان در زمان جنگ‌های داخلی افغانستان ویران شد

کار بازسازی قصر تاریخی دارالامان که در جنگ‌های داخلی سال‌های ۱۹۹۰ ویران شده بود، امروز توسط رهبران حکومت وحدت ملی افتتاح شد.

اولین جلسۀ "شورای عالی شهری" امروز در قصر دارالامان گرفته شد و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این جلسه تعهد کرد که حکومت مشکلات ناشی از دشواری های تاریخی را در عرصه های مختلف حل خواهد کرد.

او افزود که ایجاد"شورای عالی شهری" نشاندهنده این اراده است تا تصامیم مشکل،تصامیم عملی وتصامیم که تعقیب شود دراین شورا گرفته شود.

رئیس جمهور گفت"امروز ما شاهد برگشت به گذشته و شروع تهداب گذاری آینده هستیم، برگشت به گذشته از جهت اینکه ما افتخار داریم در بنایی هستیم که شاهد اراده و دیدگاه یک قهرمان ملی افغانستان امان الله خان غازی بود..."

آقای غنی افزود که امروز حکومت وحدت ملی افتخار دارد که یک دیدگاه وسعت مدت ودراز مدت را با اقدامات عاجل وعملی کوتاه مدت شروع میکند. او افزود "امید داریم با این قدم فصل ناتمامی را که به ما میراث رسیده به طرف تکمیل کردن برویم."

به گفته آقای محمد اشرف غنی، این بنایی تاریخی از امکانات داخلی حکومت افغانستان اعمار میگردد.

تلاش برای ایجاد یک شهر معیاری

سید منصور سادات نادری وزیر شهر سازی ومسکن گفت که این وزارت علاوه برترمیم قصر دارالامان برا ی تحقق سازنده یی رویا های غازی امان الله خان به منظور ایجاد یک شهر معیاری در تلاش میباشد.

به گفته یی او،افتتاح ساختمان پارلمان،انتقال وزارت خانه ها به ساحه دارالامان،اعمار ده هزار واحد مسکونی از سوی کشورچین دراین منطقه،ترتیب پلان بهسازی ساحات چوک دهمزنگ الی دارالامان،اعمار مقبره سردار محمد داود خان و دیزاین پارک بزرگ کابل جان از جمله برنامه های بزرگی است که این وزارت درجریان مطالعه وتطبیق آن قرار دارد.

او گفت که رهبری این پروژه عظیم ملی را برجسته ترین استعداد های مهندسی وساختمانی درکشور به دوش دارند.

وزیر شهرسازی افزود که کارهای تخنیکی این قصر صورت نگرفته اما به اساس سنجش های ابتدایی بیشتر از 16 میلیون دالر مصرف خواهد شد که وزارت مالیه آنرا منظور کرده است اما او گفت بعد از آنکه کار آغاز گردد،معلوم خواهد شد که چه مقدار پول نیاز است.

به گفته نادری،این قصر درحدود چهار الی پنج سال تکمیل خواهد شد اما او افزود که اگر درساختار تهداب قصر کدام مشکلی وجود نداشته باشد، احتمال زیاد میرود که بیشتر از این مدت تکمیل گردد.

قصر تاریخی دارالامان در زمان امان الله خان ساخته شد وساخت این قصر مدت شش سال را درآن وقت در برگرفت.

XS
SM
MD
LG