لینک های دسترسی

Breaking News

پوشیدن نقاب و برقع در دنمارک منع شد


دنمارک قانون وضع ممنوعیت بر پوشیدن نقاب و برقع را در اماکن عمومی تصویب کرد.

پیش از این سایر کشور های اروپایی چون هالند، بلجیم، فرانسه و بلغاریا نیز پوشیدن نقاب و برقع را منع کرده بودند.

بیشتر زنان مسلمان از نقاب و برقع برای پوشاندن صورت شان استفاده می کنند.

پارلمان دنمارک روز پنجشنبه پیشنهاد حکومت این کشور را مبنی بر وضع ممنوعیت بر پوشاندن صورت در اماکن عمومی تصویب کرد.

حکومت دنمارک پوشاندن صورت با برقع و نقاب را خلاف ارزش های این کشور خوانده است اما مخالفان وضع ممنوعیت بر پوشیدن برقع و نقاب می گویند که این اقدام نقض حق انتخاب لباس پوشیدن زنان می باشد.

قانون جدید که پوشیدن نقاب و برقع توسط زنان را منع می کند، از اول ماه اگست امسال در دنمارک نافذ خواهد شد.

بر بنیاد این قانون، پولیس دنمارک می تواند از زنان بخواهد تا برقع و یا نقاب شان را در اماکن عمومی دور کنند و یا این اماکن را ترک کنند.

سورین پیپ پولسن، وزیر عدلیه دنمارک گفت که پولیس این کشور پس از انفاذ قانون جدید حق جریمه کردن زنان را که در اماکن عمومی صورت شان را می پوشانند، نیز دارد.

جریمه نخستین نقض این قانون حدود ۱۶۰ دالر امریکایی خواهد بود و اگر زنی برای چهارمین بار با پوشش صورت اش وارد اماکن عمومی شد، تا ۱۶۰۰ دالر جریمه خواهد شد.

گروه مدافع حقوق بشر عفو بین الملل تصویب قانون جدید در دنمارک را "یک نقض تبعیض آمیز حقوق زنان" خوانده و گفته است زنان باید این حق را داشته باشند هر لباسی را که دوست دارند، بپوشند و یا لباس خود را مطابق "هویت و باور های شان" انتخاب کنند.

برخی زنان نقاب پوش هنگام تصویب قانون وضع ممنوعیت بر پوشاندن کامل صورت در پارلمان دنمارک حضور داشتند.
برخی زنان نقاب پوش هنگام تصویب قانون وضع ممنوعیت بر پوشاندن کامل صورت در پارلمان دنمارک حضور داشتند.

XS
SM
MD
LG