لینک های دسترسی

Breaking News

اکبربای: دوسیۀ من علیه دوستم را نیز بررسی کنید


احمد ایشچی (طرف راست) و اکبر بای (طرف چپ) هردو ادعا دارند که دوستم به آنها هتک حرمت کرده است

اکبر بای، رئیس شورای ترکتباران افغانستان، قصد دارد که دوسیۀ چندین سال قبل اش در برابر جنرال عبدالرشید دوستم معاون رئیس جمهور، را بازگشایی کند. اکبربای همچنان خواستار بررسی جدی دوسیه های جداگانۀ خود و احمد ایشچی با جنرال دوستم از سوی دولت شده است.

سال های پیش، رئیس شورای ترکتباران افغانستان نیز از "رفتار خشونت آمیز" جنرال دوستم شکایت کرد؛ رویدادی که در آن زمان تکان دهنده گفته میشد و غوغا بر پا کرده بود، اما واکنش هایی به اندازۀ قضیۀ ایشچی نداشت.

اکبر بای به صدای امریکا گفت که به جنرال دوستم "ابرأ نداده" است و قضیه اش هنوز در سارنوالی باقیست. او افزود: "تصمیم ام اینست که من دوباره عریضه ام را به سارنوالی میدهم و او را به محاکمه می کشانم."

اکبر بای همچنان گفت که در آن زمان "فیصلۀ ما همین بود که دوستم دیگر از ترکیه به افغانستان نمی آید" اما بعداً به خاطر "انتخابات" دوباره اجازه یافت که به افغانستان بیاید.

ظاهراً بازگشایی دوسیۀ اکبر بای، موضوع ادعای احمد ایشچی را در برابر معاون اول ریاست جمهوری پیچیده تر می سازد. اکنون انتظار ها برای بررسی ادعای تازه و دیرینه بیشتر شده اند .

هرچند دوسیۀ احمد ایشچی در برابر جنرال دوستم تا کنون نهایی نشده، اما بشیر احمد ته ینج، سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان میگوید که این هر دو رویداد، دسیسه سیاسی است.

بابر ایشچی، پسر احمد ایشچی معاون پیشین حزب جنبیش اسلامی افغانستان، اکنون از عملکرد حکومت رضایت دارد و می گوید که حکومت باید هرچه زود تر نتیجه بررسی ها را اعلان کند.

لوی سارنوالی نیز از ادامۀ بررسی "شفاف" قضیۀ آقای ایشچی سخن میزند و میگوید که پیش داوری ها در این باره، این قضیه را پیچیده تر خواهند ساخت .

XS
SM
MD
LG