لینک های دسترسی

Breaking News

عالمان دینی دبی بر ضد دزدی WiFi فتوا دادند


ادارۀ فعالیتهای خیریه و امور اسلامی دبی به گونۀ آنلاین به پرسش های افراد پاسخ می دهد.

مقامهای ارشد دینی دبی می گویند که دزدی WiFi از همسایگان از دید اسلام عمل نامناسب است.

ادارۀ فعالیتهای خیریه و امور اسلامی دبی روز دو شنبه در پاسخ به کسانی که در مورد دزدی WiFi پرسیده بودند، فتوایی را در این مورد وبسایت آن اداره نشر کرد.

در فتوا آمده است که اگر یک همسایه به همسایۀ دیگر حق استفاده از خط انترنت خود را بدهد، از نظر دینی هیچ اشکالی وجود ندارد اما بدون اجازه نباید از انترنت کسی دیگر استفاده شود.

این فتوا شبیه سایر فتواهایی است که روحانیان کشورهای آن منطقه در سالهای اخیر صادر کرده اند.

ادارۀ فعالیتهای خیریه و امور اسلامی دبی از طریق انترنت به طیف مختلف پرسشها از نماز و مسایل دینی گرفته تا موضوعات عصری چون عملیات جراحی برای زیبایی و دانلود کردن غیرقانونی فلم ها از انترنت پاسخ می دهد.

XS
SM
MD
LG