لینک های دسترسی

Breaking News

تجلیل از روز زمین با شعار آلوده کنندۀ پلاستیک


بیشتر زباله های پلاستیک از خشکه به دریاها و اقیانوس‎ها سرازیر می‌شود

اکثر کشورهای جهان امروز (یک شنبه ۲۲ اپریل) از روز زمین تجلیل به عمل آوردند.

شعار امسال روز زمین "آلوده کنندۀ پلاستیک" است. کارشناسان محیط زیست از افزایش زباله های پلاستیک در سرتاسر جهان ابراز نگرانی کرده اند.

کارشناسان می‎گویند که کتلۀ بزرگ پلاستیک که در اقیانوس آرام تجمع کرده و به نام "انبار بزرگ پلاستیک" یاد می‌شود، اکنون گسترده تر از پیش شده و ساحۀ ۱.۵۵۴ میلیون کیلومتر مربع یا حدود دونیم چند مساحت افغانستان را احتوا کرده است.

انبار بزرگ زبالۀ پلاستیک در اقیانوس آرام
انبار بزرگ زبالۀ پلاستیک در اقیانوس آرام

این انبار بزرگ پلاستیک در جریان کمتر از صد سال تجمع کرده است و دلیل عمدۀ آن مصرف روز افزون خریطه و ابزار پلاستیک در جهان عنوان شده است.

چندین کتلۀ بزرگ دیگر پلاستیک نیز در اقیانوس‌ها وجود دارد که به باور کارشناسان محیط زیست، تهدید جدی را متوجه حیات زنده جان‌ها به ویژه جانوران دریایی می‌کند.

متخصصان محیط زیست گفته اند که چندین نوع زبالۀ پلاستیک در جهان وجود دارد که تا ۲۰۰۰ سال از بین نمی رود و در نهایت محیط زیست را آلوده و معروض به تهدید می‌کند.

انبار زبالۀ پلاستیک در یک ساحۀ ساحلی در هند
انبار زبالۀ پلاستیک در یک ساحۀ ساحلی در هند

امسال روز زمین بر کاهش استفاده از پلاستیک‌های یکبار مصرف چون خریطه‌ها، بوتل و ظروف پلاستیکی، مصرف مواد بدیل که قابلیت بازیابی داشته باشد و نیز استفادۀ مسوولانه از محصولات پلاستیکی تمرکز دارد.

یافته های یک مطالعه در سال ۲۰۱۵ نشان داد که بین پنج تا ۱۳ میلیون تن پلاستیک همه ساله از خشکه به اقیانوس‌ها سرازیر می‌شود. بر اساس این پژوهش، اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، تا سال ۲۰۵۰، وزن پلاستیک در اقیانوس‌ها بیشتر از وزن ماهی‌ها خواهد شد.

این تحقیق که از سوی نهاد غیر انتفاعی "اورب میدیا" در همکاری با متخصصین پوهنتون ایالتی نیویارک صورت گرفته است، همچنان نشان داده است که در ۸۳ درصد نمونه های آب آشامیدنی در سرتاسر جهان، به پیمانۀ کم و بیش، فایبرهای پلاستیکی دیده شده است.

کشورهای فقیر و در حال رشد بیشتر از هر جای دیگر از ناحیۀ افزایش زبالۀ پلاستیک متاثر است
کشورهای فقیر و در حال رشد بیشتر از هر جای دیگر از ناحیۀ افزایش زبالۀ پلاستیک متاثر است

مطالعۀ دقیق روی خطرات مستقیم صحی ناشی از موجودیت فایبرهای پلاستیک در آب آشامیدنی تا کنون صورت نگرفته است، اما دانشمندان احتمال زیان‌های صحی ناشی از آن را نفی نمی‌کنند.

تجلیل از روز زمین برای بار نخست در سال ۱۹۷۰ در ایالات متحده آغاز شد و سپس به سرتاسر جهان گسترش یافت. اکثر کشورهای جهان با فعالیت‌های حفاظت کنندۀ محیط زیست چون پاک کاری زباله ها، راهپیمایی های عامه و غرس نهال از روز زمین تجلیل می‌کنند.

XS
SM
MD
LG