لینک های دسترسی

Breaking News

زبالۀ پلاستیک، دشمن حیوانات بحری


فیلیپین سومین کشور در جهان است که بیشتر از سایر کشورها زباله پلاستیک را به بحر می فرستد

پلاستیک استفاده شده هر گاه درست مدیریت نشود و به دور انداخته شود، بعد از گذشت از دریاها بلاخره به ابحار سرازیر می شود.

در هند به مادر گنگا مشهور است، این دریایی است که حتی نارندرا مودی صدراعظم هند بعد از انتخابات در ٢٠١۴ پیروزی خودرا در کنار آن تجلیل کرد. او درین جا قول داده بود تا آنرا از وجود الودگی پاک کند، هدفی که به کار بسیار زیادی نیاز دارد.

گنگا از جمله ده سیستم دریایی است که به گفته تحقیق کننده گان حامل ٩٠ در صد تمام الودگی پلاستیک است که به ابحار در جهان منتهی می گردد.

کرستیان شمیت از مرکز تحقیقات محیطی هلمولتز می گوید دریاهای بزرگ حامل پلاستیک اند و این دریاهایی اند که با جمعیت های بیشتر انسانها سروکار دارند. هرگاه بالای این ده دریا کار منظم صورت گیرد می تواند در کاهش اندازه الودگی پلاستیک ابحار موثر واقع شود.

دریا های ده گانه حامل بیشتر پلاستیک شامل دو دریا در افریقا است که نیل و نایجر میباشد، درحالیکه هشت دریای دیگر در آسیا واقع بوده و شامل گنگا، اندس، ییلو، یانگتز، هیهی، پیرل، میکانگ و آمور می گردد.

تحقیق کنندگان مطالعاتی را انجام داده اند تا اندازه پلاستیک را در دریاها معلوم کنند و بعدأ این ارقام را با اندازه زباله هایی که در محلاتی که این دریاها از آنجا سرچشمه میگیرند مقایسه کردند.

معضله کاهش الودگی پلاستیک

نتایج نشان میدهد که با وجود کاهش مقدار زباله در این دریاها، نابودی پلاستیک در بحرها به وقت زیادی ضرورت دارد.

کرستیان شمیت چنین می اندیشد که درواقعیت امر این یک مسأله ساده است. باید جابجایی زباله ها را به درستی تنظیم نمود خاصتا در آنعده از کشورهای رو به انکشافی که در آنجا اقتصاد به سرعت رشد می کند.

شمیت می افزاید، به سطح جهانی، این تنها کشورهای روبه انکشاف نیست که مشکل زباله دارد بلکه کشورهای پیشرفته نیز با معضله دچار است. چنانچه فیلیپین سومین کشور جهان است که مقدار زیاد زباله پلاستیک را به بحر سرازیر میکند.

عواقب محیطی الودگی بحرها با پلاستیک را نمی توان به اسانی پیش بینی کرد. با آنهم همین اکنون معلوم شده است که این الودگی زنده جانهای بحری را متاثر میسازد.

ذرات پلاستیک را این حیوانات به حیث غذا استعمال می کنند و بعدا از طریق غذای بحری به بدن انسانها انتقال می یابد. طوریکه معلوم شده است هر انسان به طور متوسط همه ساله از طریق این نوع غذا یازده هزار پارچه از پلاستیک را می گیرد.

کرستیان شمت از مرکز تحقیقات محیط زیست هلمهوتز می گوید، "دانه های کوچک پلاستیکی برای زندها جانهای أبی بیشتر مهلک می باشد، اما قطعات بزرگتر آن به مرور زمان به پلاستیک های ذره بینی مبدل می شود."

طوریکه تخمین شده است تنها پنج درصد پلاستیک به صورت موثر مورد استفاده مجدد قر ار می گیرد. بقیه آن در الودگی محیط سهم زیاد دارد.

تولید مجموعی پلاستیک در ٢٠١٥ به ٣٢٢ ملیون تن رسید، اما این مقدار تا ٢٠٥٠ چهار مرتبه افزایش خواهد یافت.

گزارش هنری ریجول

برگردان عبدالواجد عادل

XS
SM
MD
LG