لینک های دسترسی

Breaking News

دو نامزد ریاست جمهوری جریمه شد


کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان روز سه شنبه دو نامزد ریاست جمهوری را به دلیل استفاده از امکانات دولتی و توهین به یک نامزد دیگر جریمه نقدی کرد.

جلسۀ علنی کمیسیون شکایات انتخاباتی در حضور رسانه ها، نمایندگان نامزدان و احزاب سیاسی به ده مورد شکایت از نامزدان ریاست جمهوری (زلمی رسول، عبدالله عبدالله،گل آغا شیرزی، محمد داود سلطان زوی، هلال الدین هلال و عبدالرب رسول سیاف) رسیدگی کرد.

عبدالستار سعادت، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که در مورد زلمی رسول دو شکایت از سوی ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی و یک شکایت از سوی مردم کندهار رسیده است که ادعا شده است مسوولین دولتی به سود این نامزد از امکانات دولتی کار گرفته اند.

آقای سعادت گفت که یکجا با این شکایات، اسناد، عکسها و نوار ویدویی که مداخله مقامهای دولتی را در کمپاین داکتر زلمی رسول نشان می دهد، نیز به این کمیسیون فرستاده شده است.

عبدالستار سعادت گفت که جمعه خان همدرد، والی پکتیا از امکانات دولتی در مبارزات انتخاباتی زلمی رسول استفاده کرده است و نیز قوماندان امنیه کندهار مردم را وادار به اشتراک در کمپاین این نامزد کرده است. به این دو دلیل به گفتۀ رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی، آقای رسول مبلغ ۲۰۰ هزار افغانی جریمۀ نقدی شد.

آقای سعادت از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواست تا از حکومت بخواهد که جمعه خان همدرد، والی پکتیا و قوماندان امنیه کندهار را به دلیل استفاده از امکانات دولتی به سود یک نامزد از وظایف شان برکنار نماید.

اما نماینده آقای زلمی رسول این فیصله کمیسیون را نپذیرفت و به دلیل اینکه می خواست مجلس را برهم بزند از جلسه کشیده شد.

پیشتر از این، کمیسیون مستقل انتخابات از ریاست جمهوری خواسته بود تا در مورد فرمانی که داده است گامهای عملی را بردارد و با کسانیکه بر اساس این فرمان در امور انتخابات مداخله می نمایند، برخورد قانونی صورت گیرد.

همچنان، کمیسیون شکایات انتخاباتی گل آقا شیرزی، نامزد ریاست جمهوری را به دلیل اینکه در یکی از سخنرانی هایش زلمی رسول، نامزد دیگر ریاست جمهوری را توهین نموده بود مطابق قانون انتخابات ۱۰۰ هزار افغانی جریمه نقدی نمود.

اما نمایندۀ آقای شیرزی نیز تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی را نپذیرفت و آن کمیسیون را به طرفداری از حکومت متهم کرد.

پیش از این نیز اشرف غنی احمدزی، یک تن از نامزدان ریاست جمهوری از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی جریمه نقدی شده بود.

به همین ترتیب کمیسیون شکایات انتخاباتی به شکایات شاروالی کابل از عبدالله عبدالله، قطب الدین هلال و عبدالرب رسول سیاف رسیدگی کرد که گفته شده بود این سه نامزد پوستر های شان را در جا هایی که از سوی شاروالی منع قرار داده شده بود، نصب نموده اند.

کمیسیون شکایات انتخاباتی فیصله کرد تا شرکت هایی که پوستر های این نامزدان را در جاهای ممنوع نصب نموده اند به شاروالی کابل محصول بپردازند.

کمیسیون شکایات انتخاباتی به نامزدان هشدار داد که کوشش نکنند از طریق استفاده از امکانات دولتی در انتخابات برنده شوند، بلکه آنان را ترغیب کرد که حکومت اتکا نکنند.
XS
SM
MD
LG