لینک های دسترسی

Breaking News

دست داشتن ۱۵ هزار نفر در تقلبات انتخاباتی


نتایج بررسی جدید در این مورد تا سه هفتۀ دیگر نشر می شود

یک کمیتۀ حقیقت یاب موظف از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید که در تقلبات انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی افغانستان حدود ۱۵ هزار نفر دست داشت.

نادر محسنی سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی می گوید که بررسی های این کمیته پس از ۲۰ روز کار اکنون نهایی شده است. او افزود که تمام انواع تخطی ها و تقلبات در طول روند انتخابات در این بررسی شامل است.

آقای محسنی گفت که بررسی ها نشان می دهد که برخی از کارمندان دایمی و موقت کمیسیون انتخابات، شماری از کارمندان کمیسیون شکایات انتخاباتی، زورمندان محلی، مقامات محلی، کارمندان پولیس و شماری از کارمندان ستاد های انتخاباتی در این تقلبات دست داشته اند.

سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که بررسی های آنان تقربیاً تکمیل شده و قرار است در جریان دو یا سه هفته آنان گزارش مکمل این بررسی را یکجا با اسناد و شواهد نشر کنند.

سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افزود که به اساس فیصله های این کمیسیون برخی از این افراد در لست سیاه این کمیسیون شامل می شوند، برخی هم به نهاد های عدلی وقضایی معرفی می گردند و برخی دیگر از وظایف شان برکنار خواهند شد.

آقای محسنی گفت که نامهای این افراد در ویبسایت کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز نشر خواهد شد و در لست سیاه ملل متحد وکمیسیونهای انتخاباتی نیز شامل می گردد تا در آینده نتوانند که در این کمیسیونها ایفای وظیفه نمایند.

انتخابات بهتر

سخنگوی کمیسیون مسقل شکایات انتخابات می گوید که این کمیسیون با نشر گزارش پیشنهادات و راه حل هایی را نیز برای اصلاح نظام انتخاباتی خواهد داشت.

محسنی گفت که این راه حل ها سبب خواهد شد تا در آینده نظام انتخاباتی بهتر وعادلانه تری درافغانستان وجود داشته باشد. او افزود که با نشر این گزارش همه مواردی که باعث ایجاد مشکلات وچالشهای انتخاباتی شده بود به مردم روشن می گردد.

تقلب به نفع نامزد مشخص، در اختیار گرفتن محلات و مراکز رایدهی توسط افراد زورمند، مداخله کارمندان کمیسیون انتخابات در روند انتخابات به سود نامزد مشخص و دخالت نامزدان شوراهای ولایتی به سود خودشان تخلفاتی است که آقای محسنی بر آن اشاره کرد.

همچنان دخالت تیم های انتخاباتی ریاست جمهوری به نفع خودشان، دست کاری در اوراق نتایج انتخاباتی به نفع نامزدان و تغییرات در آرا، شکستاندن صندوقهای رای، سهل انگاری کارمندان انتخابات دراین روند، ثبت نکردن درست هویت رای دهندگان، رایدهی بدون داشتن کارت، اجازه دادن کارت های مسلسل به رای دهی، پرکردن صندوقها در محلاتی که انتخابات برگزار نشده به نفع نامزد مشخص مواردی است که کمیته حقیقت یاب در نتیجه بررسی ها آنرا دریافت کرده است.

تقلبات در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سبب گردید تا تفتیش صددرصدی آرا صورت گیرد. اما به گفته رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، درنتیجه تفتیش صددرصدی نیزبرخی ازتقلبات افشا نگردید و پوشیده ماند.

مطابق به توافقنامه که میان نامزدان قبل از ایجاد حکومت وحدت ملی صورت گرفته بود باید یک کمیته برای آوردن اصلاحات در کمیسیونهای انتخاباتی در روز های نخست حکومت وحدت ملی ایجاد می شد اما اکنون از ایجاد این حکومت بیشتر از سه ماه میگذرد وتا حال این کمیته ایجاد نشده است.

XS
SM
MD
LG