لینک های دسترسی

Breaking News

به شکایات بیطرفانه رسیدگی خواهد شد - کمیسیون


رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی به نماینده های نامزدان وعده نمود که شکایات انتخاباتی را بیطرفانه بررسی مینمایند.

عبدالستار سعادت رئیس این کمیسیون گفت که تا حال به تعداد ۲۱۲۴ مورد شکایت به این کمیسیون رسیده که به تعداد ۱۱۲ آن درمورد نامزدان ریاست جمهوری، ۱۱۶ آن در مورد نامزدان شورا های ولایتی و ۳۷۰ آن در مورد کارمندان کمیسیون انتخابات میباشد.

به گفته این کمیسیون به تعداد ۱۴۷۶ شکایت از طریق تیلفون با آن کمیسیون صورت گرفته است.

روند شکایات به کمیسیون شکایات انتخاباتی ۱۲ امشب (به وقت افغانستان) ختم میگردد و بعد از آن بررسی شکایات آغاز میگردد.

شکایت نامزدان از تقلب

معاونین نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در یک نشست با کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، شکایات شانرا با این کمیسیون درمیان گذاشتند و خواستند تا در روند رسیدگی به شکایات بیطرف بمانند.

محمد خان معاون اول عبدالله عبدالله از پرکردن صندوقها به نفع یک نامزد مشخص در ولسوالی سید آباد میدان وردک و ولسوالی مقر غزنی شکایت کرد اما نگفت که این صندوقها به نفع کدام نامزد ازرای های جعلی پرشده است.

حبیبه سرابی معاون دوم زلمی رسول گفت که بعضی از نامزدان در دوره سکوت نیز کمپاین کردند ودرروز رای دهی در بعضی از موتر ها تصاویر نامزدان نصب شده بود و در بعضی از محلات رای دهی کارت های نامزدان در آنجا توزیع میگردید.

سید محمد عالمی بلخی معاون محمد شفیق گل آغا شیرزی نیر گفت که آنها اسناد دارند که در ولایت هلمند صندوقها به نفع یک نامزد پر شده است ودراین مورد رسما به کمیسیون شکایات انتخاباتی شکایت نموده اند.

نمایندگان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در حالی این شکایات را درج می کنند که هیات نظارت کننده اتحادیه اروپا از انتخابات افغانستان می گوید که اینبار انتخابات به شکل منظم و درست آن صورت گرفته است و از مراکزی که آنها نظارت کرده اند، تقلب صورت نگرفته است.

واکنش ناظران انتخاباتی

تیجس برمن رییس هیات نظارت اتحادیه اروپا از انتخابات افغانستان درنشست خبری در کابل گفت که ۷۹ ناظر خارجی که ۱۶ آن مربوط به اتحادیه اروپا میباشد از ۱۵۰ مرکز در ولایتهای هرات، کابل و بلخ نظارت کردند.

آقای برمن افزود که آنها به سبب تهدیدات امنیتی نتوانستد که درمناطق دورست افغانستان برای نظارت بروند وبیشتر تمرکز آنها درشهر ها بوده است.

به گفته آقای برمن دربعضی از مناطق کمبود اوراق رای دهی وجود داشته وتقلب صورت گرفته اما پیش از وقت است که دراین مورد قضاوت کرد واین هیت با کمیسیون انتخابات بررسی مینمایند که تقلب تا چه حدی صورت گرفته است.

این هیت از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند تا روند شمارش را به شکل شفاف آن دایر نمایند.

از سوی دیگر انستیوت دموکرایتک ملی یک نهاد دیگر نظارت کننده میگوید که انتخابات در افغانستان به گونه بهتر آن برگزار گردیده است.

انستیتوت دموکراتیک ملی از ناظرین انتخابات خواست تا روند رسیدگی به شکایات های انتخاباتی وشمارش آرا را نیزبه دقت نظارت نمایند.
XS
SM
MD
LG