لینک های دسترسی

Breaking News

مقام افغان: 'به مساعدت منطقوی در پیشگیری از صدمات حوادث طبیعی نیاز است.'


مقام افغان: 'به مساعدت منطقوی در پیشگیری از صدمات حوادث طبیعی نیاز است.'

ریاست اداره ملی مبارزه با حوادث افغانستان می گوید در این نشست در رابطه به کاهش خطرات حوادث و چگونگی مبارزه با حوادث بحث می شود.

کنفرانس عضو کشورهای سازمان ایکو به هدف مقابله با خطرات ناشی از حوادث و مبارزه با آن در کابل دایر شد.

دایم کاکر، رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث می گوید برگزاری این کنفرانس برای یافتن راه های مؤثر مبارزه با خطرات ناشی از حوادث کمک خواهد کرد.

به گفته دایم کاکر به خاطر مبارزه مؤثر با خطرات ناشی از حوادث طبیعی در افغانستان در کنار تلاش های حکومت به کمک های منطقوی نیز نیاز است.

او گفت "ارتقاع ظرفیت، اتخاذ پالیسی های مقاوم سازی و ایمن سازی شهرها، بیمه و ایجاد پایگاه های ارتباطی، آگاهی، ازدیاد و تقویت برنامه های محلات، مقاوم سازی مراکز عمومی، مکاتب و شفاخانه ها در چوکات مدیریت حوادث و رسیدن به این اهداف مستلزم آن است که همکاری های منطقوی در سکتور مبارزه با حوادث تقویت گردد"

این کنفرانس که با شرکت نمایندگان کشورهای عضو سازمان ایکو دایر شده است، برای سه روز ادامه می اید.

احمد سفاری، سکرتر سازمان ایکو، یک تن از شرکت کنندگان این کنفرانس می گوید به خاطر مبارزه با خطرات ناشی از حوادث باید برای مردم نیز آگاهی داده شود تا حوادث طبیعی را به درستی بشناسند و برای مقابله با آن نیز آماده باشند.

سفاری گفت "کشورهای زیادی به این نتیجه رسیده اند که خطرات طبیعی با بلند بردن آگاهی، ظرفیت و دیگر آمادگی ها کاهش قابل ملاحظه میابد. این بسیار مهم است که ظرفیت و آگاهی افراد جامعه بلند برده شود، تا آنان با آگاهی برای مقابله با خطرات ناشی از حوادث آماده شوند"

محمد کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، که در این کنفرانس شرکت داشت میگوید به خاطر مبارزه با خطرات ناشی از حوادث، حکومت افغانستان برنامه هایی را به اجرا گذاشته و اقداماتی را به خاطر پیشگیری از خطرات ناشی از حوادث روی دست دارد.

اما او روی همکاری های منطقوی برای پیشگیری حوادث تاکید می کند و این همکاری ها را مهم می داند.

آقای خلیلی گفت "برگزاری این کنفرانس درچهار چوب سازمان همکاری اقتصادی ایکو ، بیانگر اهمیت تلاش های مشترک و همکاری های متقابل منطقوی، جهت مقابله با حوادث بوده و نشان میدهد که دیگر نمیتوان با حوادث طبیعی صرف در محدوده امکانات ملی برخورد کرد"

افغانستان از جمله کشورهایی است که همواره صدمات شدید را از ناحیه حوادث طبیعی متقبل شده است.

با این که مقامات حکومتی از ادامه تلاش ها و اقدامات در زمینه پیشگیری خطرات حوادث طبیعی و مبارزه با آن خبر میدهند، اما این کشور بر اثر وقوع حوادث طبیعی در سال های اخیر شاهد تلفات انسانی زیاد بوده است و این حوادث خسارات هنگفت مالی را نیز در پی داشت.

XS
SM
MD
LG