لینک های دسترسی

تقاضای ملا های مصر برای تبدیلی کابینه


تقاضای ملا های مصر برای تبدیلی کابینه

به هزاران حامی جنبش دیموکراسی در مصر به روز جمعه در میدان تحریر قاهره اجتماع نمودند تا بزرگ داشت هفتۀ اول استعفای حسنی مبارک را جشن بگیرند.

یوسف آل قرداوی یکی از ملا های ارشد مصر از اردوی آنکشور خواست تا به خواهشات مردم گوش داده و افراد جدیدی را در کابینه جا دهند، زیرا در حال حاضر اکثریت اعضای کابینه از متحدین سابق حسنی مبارک میباشند.

طبق گزارش خبرگزاری رویتر تعداد اندکی از حامیان حسنی مبارک در حومه شهر قاهره اجتماع نمودند تا نشان دهند که تمام مردم مصر خواهان برکناری مبارک نبودند.

یکی از طرفداران وی اظهار داشت که میخواهیم به مبارک بگویم که ما فرزندان وی هستیم و از تمام زحمات وی اظهار امتنان میکنیم. وی قهرمان ما در جنگ و صلح میباشد، و ما هیچگاه شما را فراموش نخواهیم نمود.

XS
SM
MD
LG