لینک های دسترسی

Breaking News

تنش میان کمیسیون های انتخاباتی و نگرانی های ناشی از آن


به دنبال تنش میان دو کمیسیون انتخاباتی (کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی) در مورد ابطال آرا ، اینک ولسی جرگۀ افغانستان نیز از کمیسیون های انتخاباتی خواسته است تا به وعده های خود عمل کنند.

به گفتۀ ولسی جرگه، مردم افغانستان تنها بخاطر وعده کمیسیون مبنی بر برگزاری انتخابات شفاف وعادلانه و استفاده از سیستم باییو متریک به پای صندوق رای رفته اند و بس.

کمیسیون مستقل انتخابات پس ازمشاهده مشکلات و شکایات زیاد که در شماری از مراکز سیسیتم باییومتریک درست کار نکرده است و دربرخی مراکز به گونه عمدی ازسیستم باییومتریک کارگرفته نشده است، اعلام کرد که رای پاک و ناپاک ازهم جدا میشود.

اما، کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از دریافت بیش از ده هزار شکایت از سراسر کشور، اعلام کرد که آن آرای که بدون استفاده از سیستم باییومتریک به صندوق ها ریخته شده پذیرفتنی نیست و باطل اعلام میگردد.

این اعلام، خشم کمیسیون مستقل انتخابات را برانگیخت و این جنگ رسانه یی میان هردو کمیسیون باعث نگرانی مردم و کاندیدان شده است .

نهادهای ناظر انتخاباتی و کارشناسان مسایل حقوقی به این باور اند که این تنش پیامد منفی را در قبال خواهد داشت و باید هرچه زودتر این کمیسیون ها با هم نشسته و برای این مشکل پیش آمده، راۀ حل منطقی پیدا کنند.

به گفتۀ یوسف رشید، رئیس اجرائیوی نهاد نظارتی 'انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان' یا 'فیفا'، "راه حل اینست که هر دو کمیسیون با هم بنشینند ، بحث ها را موردی بسازند ، نمیشود که قضیه یک مرکز را بالای مرکز دیگر تطبیق کرد".

XS
SM
MD
LG