لینک های دسترسی

Breaking News

اتحادیۀ اروپا پیرامون پلان تقسیم پناهجویان بحث می کند


در طول سال روان نزدیک به ۵۰۰ هزار پناهجو وارد اروپا شده اند که حدود ۴٠ درصد آنان را پناهجویان سوری تشکیل می دهند
در طول سال روان نزدیک به ۵۰۰ هزار پناهجو وارد اروپا شده اند که حدود ۴٠ درصد آنان را پناهجویان سوری تشکیل می دهند

وزرای داخلۀ اتحادیۀ اروپا امروز سه شنبه، غرض صحبت در مورد پلان بحث برانگیز تقسیم مسوولیت اسکان بیش از ١٠٠ هزار پناهجو در کشورهای اتحادیۀ اروپا، با هم ملاقات دارند.

جلسۀ امروز پس از آن صورت می گیرد که پارلمان اتحادیۀ اروپا پلان تقسیم پناهجویان میان کشورهای اروپایی را هفتۀ گذشته تایید نمود. اما شماری از کشورهای شرق اروپا گفته اند که این پلان را نه خواهند پذیرفت.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان به کشورهای اروپایی هشدار داده و گفته است که این مذاکرات ممکن آخرین فرصت برای رسیدگی متحدانه در برابر بحران پناهجویان خواهد بود.

به گفتۀ ملیسا فلمنگ سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان، هر روز به طور اوسط حدود ۶۰۰۰ پناهجو وارد اروپا می شود. او همچنان از کشورهایی که به منزله درب ورودی به اروپا تلقی می شوند، خواسته است تا برای پذیرش پناهجویان امکانات کافی را مهیا سازند.

بن کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز شب گذشته از رهبران کشورهای اتحادیۀ خواست تا در برابر موج بی وقفۀ پناهجویان، بزرگی و همدردی خود را به نمایش بگذارند.

وضع قیودات تازه

پس از آن که حکومت هنگری هفتۀ گذشته تصمیم مسدود ساختن سرحد آن کشور با صربستان را گرفت، پارلمان هنگری دیروز به اردوی آن کشور اجازه داد تا در برابر پناهجویان که می خواهند به طور غیر قانونی وارد هنگری شوند از سلاح غیر کشنده کار بگیرند.

نیروهای امنیتی هنگری حالا می توانند تا برای جلوگیری از ورود پناهجویان، از گلوله های رابری و گاز اشک آور استفاده کنند و برای دریافت پناهجویان غیر قانونی به تلاشی منازل نیز بپردازند.

شماری از کشورهای اروپایی واکنش هنگری در برابر بحران پناهجویان را به شدت مورد انتقاد قرار داده و هنگری را به استفاده از خشونت و رفتار مشابه به رژیم نازی متهم می سازد.

تعدادی از کشورها به مانند آلمان و کروایشیا که در ابتدا ورود پناهجویان را استقبال می کردند، حالا برای ورود آنان قیود وضع نموده است. قیودات جدید باعث شده است تا شماری زیادی از پناهجویان در هوای آزاد و بدون داشتن آب آشامیدنی وغذا به سر ببرند.

در طول سال روان نزدیک به ۵۰۰ هزار پناهجو وارد اروپا شده اند که به گفتۀ مقامات حقوق بشر، حدود ۴٠ درصد آنان را پناهجویان سوری تشکیل می دهند.

XS
SM
MD
LG