لینک های دسترسی

Breaking News

اروپا: بریتانیا باید موقف اش را هرچه زودتر روشن سازد


بیم اروپا از خروج بریتانیا در حالی بالا می گیرد که این کشور اعلام کرده است که موقف رسمی اش را ممکن تا چند ماۀ آینده اعلام کند
بیم اروپا از خروج بریتانیا در حالی بالا می گیرد که این کشور اعلام کرده است که موقف رسمی اش را ممکن تا چند ماۀ آینده اعلام کند

کمیسیون اروپا از بریتانیا خواسته است که موقف اش را در پیوند به خروج از اتحادیه اروپا، زودتر روشن سازد.

ژان کلود یانکر، رئیس کمیسیون اتحادیۀ اروپا در تازه ترین سخنان خود گفته است که او تا دریافت درخواست رسمی بریتانیا مبنی بر خروج این کشور، هر نوع مذاکره غیر رسمی و پس پرده راجع به روند خروج را ممنوع قرار می دهد.

آقای یانکر همچنان از دیوید کامرون صدراعظم بریتانیا خواسته است تا هرچه زودتر موقف اش روشن سازد زیرا به گفتۀ او "اروپا نمی تواند برای مدت طولانی در یک وضع مبهم باقی بماند."

بیم اتحادیه اروپا از خروج بریتانیا در حالی بالا می گیرد که این کشور اعلام کرده است که موقف رسمی اش را ممکن تا چند ماۀ آینده اعلام کند، چیزیکه ٢٧ کشور اتحادیه را در یک حالت سردرگمی قرارد داده است.

نشست فوق العاده

پارلمان اروپا امروز با برگزاری یک نشست فوق العاده، بیرون شدن بریتانیا را از اتحادیۀ اروپا مورد بحث قرارداد.

مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا ضمن سپاس از بریتانیا نقش آن کشور را در سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا خیلی برجسته عنوان کرد.

به گفتۀ مارتین شولتز "نقش بریتانیا در پالیسی خارجی اتحادیۀ اروپا و دفاع این کشور از آزادی این اتحادیه، از اهمیت به سزایی برخوردار است. با این حال ارادۀ اکثریت مردم بریتانیا باید تحقق یابد."

از جانب دیگر، ایالات متحده که از شرکای بزرگ تجارتی و سیاسی اتحادیۀ اروپا حساب می شود، اطمینان داده است که به معاملات تجاری اش با آن اتحادیه متعهد باقی خواهد ماند.

XS
SM
MD
LG