لینک های دسترسی

Breaking News

اتحادیۀ اروپایی قادر به کنترول بحران پناهجویان نیست


حدود ٣٣٢ هزار پناهجوی اند که به دلیل خشونت و فقر از شرق میانه، آسیا و افریقا در حآل ورود به اروپا می باشند
حدود ٣٣٢ هزار پناهجوی اند که به دلیل خشونت و فقر از شرق میانه، آسیا و افریقا در حآل ورود به اروپا می باشند

ویکتور اوربن صدراعظم هنگری امروز در دیدارش با رهبران اتحادیۀ اروپایی در بروکسل، ضمن انتقاد از مقام های آن اتحادیه ادعا نمود که کشورهای اتحادیۀ اروپایی قادر به کنترول بحران به وجود آمدۀ پناهجویان نمی باشد و این کار باعث شده تا مردم هنگری و اروپا در هراس زندگی کنند.

آقای اوربن این اظهارات را چند ساعت بعد از آن بیان داشت که پولیس هنگری پس از دو روز جدال برای ممانعت از ورود پناهجویان، امروز ایستگاه عمدۀ قطار آهن "کِلتِی" را در بوداپست ترک گفته و به صدها پناهجو اجازۀ ورود به آن ایستگاه را دادند.

اما مقام های شرکت قطار آهن هنگری گفته اند که به دلیل مصؤن نگهداشتن این خطوط، مسافرت بدون توقف به صوب اروپایی غربی را به حآلت تعلیق در آورده اند.

این ایستگاه دو روز قبل از سوی مقام های هنگری مسدود شده بود اما پولیس پس از دو روز تقلا با پناهجویان این ایستگاه را ترک کرد.

باوجود آن که اجازۀ ورود در این ایستگاه به پناهجویان داده شده است، اما واضح نیست که آنان به کجا خواهند رفت.

صدراعظم هنگری در یک پیام تند به پناهجویانی که پلان رفتن به آن کشور را دارند بیان داشت که رفتن آنان به هنگری خظرناک بوده و افزود که کشورش قبول شدن این پناهجویان را ضمانت کرده نمی تواند.

آقای اوربن گفت که " از نقطه نظر اخلاقی و دید بشری ما سرحد را مشخص می کنیم و قواعدی را حفظ می داریم که از اخلاق بشری نیز نمایندگی می کند، زیرا نمی خواهیم رویای مردم را دستکاری و جعل کنیم".

کشورهای یونان، ایتالیا و هنگری که بیشتر از بحران پناهجویان متاثر اند، خواستار کمک اضافه تر شده اند.

کشورهای اتحآدیۀ اروپایی از چندین ماه بدینسو در تلاش رسیدگی به مشکلات ٣٣٢ هزار پناهجوی اند که به دلیل خشونت و فقر از شرق میانه، آسیا و افریقا در حآل ورود به اروپا می باشند.

وزرای خارجۀ ایتالیا، فرانسه و آلمان دیروز با امضای یک سند مشترک خواستار رسیدگی جدی به بحران به وجود آمده شدند.

قرار است تمامی ٢٨ عضو اتحادیۀ اروپایی برای جستجوی راه بیرون رفت از این بحران و رسیدگی به مشکلات پناهجویان، به تاریخ ١۴ ماه سپتمبر گردهم بیایند.

XS
SM
MD
LG