لینک های دسترسی

Breaking News

مردی با چهرۀ سومی – پس از عملیات تازۀ جراحی پلاستیک


داکتر لارنت لانتیری، جراح پلاستیک و انجام دهندۀ دومین جراحی در نزد هامون - عکس ۲۰۱۰

یک جراح شفاخانۀ پاریس، برای دومین بار عمل پیوند چهره را در نزد بیمارش انجام داده است که اکنون وضعیت صحی آن بیمار بهبود یافته است.

لوران لانتیری، جراح پلاستیک در شفاخانۀ جورج پومپیدو پاریس، برای نخستین بار در سال ۲۰۱۰، پیوند چهره را نزد جیروم هامون که در آن زمان ۳۰ سال داشت، انجام داد.

هامون پس از آنکه در ۲۰۱۵ بیمار شد، دارو های را که گرفت باعث بی تاثیر ساختن دوا های جلوگیری کنندۀ "ترد جلد پیوند شده در چهره اش" شد.

در نومبر ۲۰۱۷، نسج پیوند شده در چهرۀ هامون به مردن آغاز کرد و داکتر لانتیری را واداشت تا نسج پیوند شده را از چهره اش دور کند.

این اقدام به گفتۀ داکتر معالجش، هامون را به یک مرد بدون چهره و "مردۀ متحرک" مبدل ساخت.

هامون پِلک نداشت، جلد روی او دور شده بود و نمی تواند حرف بزند و چیزی بخورد. قدرت شنوایی اش محدود بود، کمی نوشته می توانست و تنها اندکی سرش را تکان داده می توانست و بس.

داکتر لانتیری می گوید "اگر هیچ جلد نداشته باشید، به زودی مکروب در وجود شما تاسس می کند. ما به خاطر احتمال رد پیوند تازۀ جلد چهره اش، بسیار نگران بودیم."

زمانیکه در ماه جنوری، دومین اهدا کنندۀ چهره برای هامون پیدا شد، داکتر لانتیری و تیم همکارش دومین چهره را برای هامون پیوند دادند. اما پیش از آنکه تحت عمل دومین پیوند برود، داکتران مجبور بودند تمام خون بدن هامون را در طول یک ماه از بدنش تبدیل کنند، تا به گفتۀ داکتران معالجش "برخی از انتی بادی های باالقوۀ نگران کننده از تداوی قبلی اش را از بین ببرند."

داکتر لانتیری به اسوشیتدپرس گفت "برای یک مردی که این همه دشواری ها را متقبل شود؛ دشواری های که مثل رفتن به یک جنگ اتمی است، وضعیت فعلی اش بسیار خوب است." این جراح پلاستیک فرانسه یی افزود که هامون اکنون مانند هر بیمار دیگر پیوند چهره، تحت مراقبت و نظارت قرار دارد.

نخستین اهدا کنندۀ چهره به هامون یک مرد ۶۰ ساله بود. اما پس از پیوند چهرۀ دوم اکنون هامون در یک مصاحبه با تلویزیون فرانسه یی مزاخ کرده گفت "من ۴۳ ساله استم. اهدا کنندۀ چهره به من ۲۲ سال داشت. پس من اکنون ۲۰ سال جوانتر شده ام."

جراحی مشابه در سایر بیماران

سایر داکتران این عمل جراحی داکتر لارنت لانتیری و گروه همکارش را استقبال و تحسین کرده می گویند که از این تکنیک و شیوه می توان گزینه های تازه یی را جهت کمک به بیماران بسیار وخیم به کار برد.

داکتر فرانک پاپی از شفاخانۀ کلیفلند می گوید که در حقیقت پروفیسور لانتیری قادر شد با نجات این بیمار "ما را امیدوار سازد که در صورت لزوم می توان به اینگونه بیماران جراحی های ثانوی را نیز انجام داد."

فرانک این عمل جراحی پروفیسور لانتیری را "هدف نهایی مقدس" نامیده می گوید شیوۀ جراحی لانتیری نشان داد که چگونه "بیماران می توانند پیوند انساج را از سایرین تحمل کنند و بپذیرند."

قرار است به زودی یافته ها و تحقیقات تیم جراحی پروفیسور لانتیری در یک نشریۀ طبی چاپ شود و قضیۀ هامون "یک استثنا باقی بماند و در آینده همچو یک پیوند اعضا را انجام ندهم."

تا کنون ده ها عمل جراحی پیوند صورت در کشور هایی چون ایالات متحده، فرانسه، اسپانیا و چین صورت گرفته است، اما اینکه پیوند چهره در نزد یک بیمار دو بار صورت بگیرد؛ بی پیشینه بوده است.

XS
SM
MD
LG