لینک های دسترسی

Breaking News

مردی که زن افغان را سلاخی کرده بود، به محکمه حاضر شد


محاکمۀ یک پناهجوی افغان، به اتهام کشتن یک زن افغان که مسیحی شده بود، امروز در آلمان آغاز یافت. سارنوالان این مرد ۳۰ سالۀ أفغان را که طبق قوانین آلمان نامش افشأ نشده است، رسماً متهم کرده اند که در ماه اپریل سال گذشته یک زن ۳۸ سالۀ أفغان را در شهر پرین، با ۱۶ ضرب چاقو در جلو چشمان دو کودک او به این دلیل از فرط قهر کشته است که از اسلام روگردانده و به مسیحیت گرویده بود.

سارنوالان امروز در پیشگاه محکمه ای در شهر تراونشتین گفتند که این زن مسیحی شدۀ افغان، از مردی که حال متهم به قتل است، دعوت کرده بود که او نیز به دین مسیحیت رو بیاورد، اما این دعوت تغییر دین، "با عقاید اسلامی او سازگاری نداشت".

این زن که در ۲۹ اپریل سال ۲۰۱۷ در جلو یک سوپرمارکیت در آلمان جان داد، چهار فرزند داشت و گفته میشود وقتی که مرد أفغان او زیر ضربات مرگبار چاقو گرفته بود، دو طفل اش – ۵ ساله و ۱۱ ساله – شاهد رویداد بودند.

عابرین سعی کرده بودند که با راندن کراچی های مغازه به سوی مهاجم، جلو کشته شدن زن را بگیرند، اما نتوانستند.

مرد متهم در قضیۀ قتل او پس از دستگیر شدن گفت که درخواست پناهندگی اش در آلمان رد شده بود و سرخوردگی اش از بابت رد مرز شدن قریب الوقوع، وی را به چنین عملی واداشت.

وی در آغاز حدود سه ماه در یک درمانگاه روانی نگهداری میگردید، و سپس به توقیف خانۀ عادی برگشتانده شد.

محکمه امروز حکم کرد که جلسات قضایی در مورد قضیۀ این مرد سی سالۀ أفغان، چهار روز ادامه پیدا کند.

طبق قوانین آلمان، سزای قتل، حبس عمری می باشد، اما محکومین معمولاً پس از سپری کردن ۱۵ سال در زندان، آزاد میشوند.

به تاریخ ۲۷ دسمبر سال ۲۰۱۷ نیز یک پناهجوی نوجوان أفغان در آلمان، دوست دختر خود را که آلمانی بود، در یک مغازه با ضربات چاقو کشت. پولیس گفت که این واقعه به تعقیب یک مشاجره میان این دو نوجوان در شهر کاندل نزدیک سرحد فرانسه رخ داد.

XS
SM
MD
LG