لینک های دسترسی

Breaking News

احتمال ورود هزاران تن از طالبان افغان به آلمان


یک مجلۀ معتبر آلمانی خبر داده است که هزاران پناهجو در آن کشور، خود را به ادارۀ امور مهاجرین، عضو پیشین گروه طالبان معرفی کرده اند.

مجلۀ شپیگل دیروز گزارش داد که در جریان دو سال اخیر، در میان موجی از مهاجرینی که به غرب اروپا رسیده اند، احتمال میرود که هزاران عضو سابق گروه طالبان نیز وارد آلمان شده باشند.

شپیگل می افزاید که ادارۀ امور مهاجرین آلمان این نکته را با مقامات امنیتی آن کشور در میان نهاده و گفته که هزاران مهاجر، حین درخواست پناهندگی در آلمان، خود را اعضای پیشین طالبان معرفی کرده اند.

در گزارش همچنان آمده است که حد اقل هفتاد مرد افغان، در آلمان تحت تحقیق قرار گرفته اند، اما هنوز روشن نیست که آیا تمام شان مظنون به عضویت در گروه طالبان بوده یا خیر. از میان آنها، شش نفر در توقیف بوده و انتظار میرود که جلسات محاکم ابتدایی راجع به چندین تن دیگر شان، در هفتۀ آینده آغاز یابد.

با وجود این گزارش مجلۀ شپیگل، هنوز ادارۀ امور مهاجرین و یا سارنوالان در آلمان، مستقیماً در این مورد تبصره ای نکرده اند.

حکومت انگلا مرکل در آلمان، به خاطر پذیرش تعداد زیاد مهاجرین، به ویژه پس از چندین حملۀ مرتبط به تندروان مسلمان طی سال گذشته، تحت انتقاد شدید قرار داشته است. حکومت خانم مرکل، به دلیل این فشار ها، درخواست پناهجویان افغان را رد کرده و از چندی بدینسو، به عودت دادن جبری آنها آغاز کرده است.

انگلا مرکل سعی میکند که در انتخابات مورخ ۲۴ سپتمبر امسال، باز هم برنده شود و در کرسی صدارت آلمان ابقأ گردد. او چندی پیش گفت که ۵۵ درصد پناهجویان افغان در آلمان پذیرفته شده و ۴۵ درصد شان برگشتانده شده اند.

XS
SM
MD
LG