لینک های دسترسی

Breaking News

سطح پذیرش افغانها در آلمان، به حد اقل آن پایین آمد


یک روزنامۀ آلمان به روز یکشنبه خبر داد که آن کشور در دو ماه نخست سال ۲۰۱۷، کمتر از %۴۸ درخواست های پناهجویان افغان را پذیرفته است.

این در حالیست که در سال ۲۰۱۵، نزدیک به %۷۸ أفغان هایی که در آلمان تقاضای پناهندگی کرده بودند، درخواست شان پذیرفته شده بود. روزنامۀ آلمان پَساوه نـُوی پریسِه به نقل از وزارت داخلۀ آن کشور نوشته که حکومت آلمان، از جمله ۲۷۶۳۹ درخواست پناهندگی افغانها در ماه های جنوری و فبروری، ۱۴۴۰۳ درخواستِ آن را رد کرده است.

وزارت داخلۀ آلمان افزوده که میزان پذیرش پناهجویان افغان در سال ۲۰۱۶ به حدود %۶۰ کاهش یافت و امسال این فیصدی بیشتر از آن، تقلیل می یابد.

از سوی دیگر، مجلۀ شپیگل گزارش داده که در جریان دو سال اخیر، در میان موجی از مهاجرینی که به غرب اروپا رسیدند، احتمال میرود که هزاران عضو سابق گروه طالبان نیز وارد آلمان شده باشند. مجلۀ شپیگل نوشته که ادارۀ امور مهاجرین آلمان این نکته را با مقامات امنیتی آن کشور در میان نهاده و گفته که هزاران مهاجر، حین درخواست پناهندگی در آلمان، خود را اعضای پیشین طالبان معرفی کرده اند.

در گزارش همچنان آمده است که حد اقل هفتاد مرد افغان، در آلمان تحت تحقیق قرار گرفته اند، اما هنوز روشن نیست که آیا تمام شان مظنون به عضویت در گروه طالبان بوده یا خیر.

بیشترین افغان هایی که در جریان دو سه سال اخیر، از راه های غیرقانونی عازم اروپا شده اند، مقصد شان پذیرفته شدن در آلمان بوده است. چندی پیش حکومت آلمان در چند پرواز، تعدادی از پناهجویان افغان را که درخواست پناهندگی شان رد شده بود، به کابل برگشتاند.

XS
SM
MD
LG