لینک های دسترسی

Breaking News

طرح ایجاد مراکز برای ردِمرز پناهجویان از آلمان


در سال ۲۰۱۵، بیش از یک میلیون پناهجو وارد آلمان شد
در سال ۲۰۱۵، بیش از یک میلیون پناهجو وارد آلمان شد

در آلمان، بحث ها روی طرز رسیدگی به بحران پناهجویان داغ تر شده میرود. در انکشاف تازه، یک مقام ارشد حزب محافظه کار وابسته به انگلا مرکل صدراعظم آلمان پیشنهاد کرد که برای تسریع روند برگشتاندن پناهجویانی که واجد شرایط شناخته نمیشوند، در امتداد سرحد با اتریش مراکز ردِمرز ایجاد گردد.

هورست زیهوفر رئیس حزب سوسیال مسیحی آلمان که ریاست ادارۀ ایالتی بایرن در جنوب آن کشور را نیز برعهده دارد و از شرکای سیاسی خانم مرکل شناخته میشود، به روز دوشنبه گفت که حزب او برای جلوگیری از ورود سیل آسای مهاجرین به آلمان، هر آنچه در توان داشته باشد، انجام خواهد داد.

ایالت بایرن در جنوب آلمان موقعیت داشته و هم مرز با اتریش است. بیشترین مهاجرینی که از راه زمین وارد آلمان میگردند، این مرز را عبور میکنند.

آقای زیهوفر قبل از آغاز یک نشست کمیتۀ رهبری حزب سوسیال مسیحی آلمان، گفت که: "ما بر این عزم خویش راسخ باقی میمانیم که سال ۲۰۱۶ باید توأم با تغییر پالیسی ما در برابر مهاجرین باشد. و این تغییر باید در چند ماه، و یا حتی چند هفتۀ آینده رخ دهد، زیرا روند مهاجرت کما کان ادامه دارد."

تشدید اختلافات سیاسی

با وجود آن که انگلا مرکل صدراعظم آلمان به خاطر پالیسی نرم اش در برابر مهاجرین زیر انتقاد است، اما هنوز هم در برابر فشار محافظه کاران که خواستار مسدود ساختن مرز ها اند، مقاومت میکند.

یولیا کلوکنر مسئول حزب دموکرات مسیحی در ایالت غربی راینلند – فالتس آلمان از سیاست انگلا مرکل صدراعظم آن کشور در مورد رسیدگی به بحران مهاجرین، استقبال نموده است. خانم کلوکنر که از هم حزبی های خانم مرکل است، گفته که به زعم او، پافشاری صدراعظم آلمان بر یک راه حل بحران مهاجرین در سطح اتحادیۀ اروپا، گام درستی است.

یولیا کلوکنر همچنان به اختلاف نظر هایی در داخل ائتلاف احزاب سیاسی تحت رهبری انگلا مرکل اشاره کرده که به گفتۀ او، باعث تأخیر در رسیدن به یک راه حل در سطح اتحادیۀ اروپا شده است. اما حزب سوسیال دموکرات آلمان این گفته های خانم کلوکنر را کم ارزش جلوه داده و آن را بخشی از تبلیغات انتخاباتی خوانده است.

در طول سال گذشته، ۱،۱ میلیون پناهجو به آلمان سرازیر شدند و این حالت باعث شد که احزاب سیاسی آن کشور، خواستار تغییر در پالیسی وابسته به امور مهاجرین گردند. مهاجرینی که از آغاز سال گذشته به اینسو وارد آلمان شده اند، عمدتاً مردم سوریه، افغانستان، عراق، و کشور های شمال افریقا اند.

خبر تجاوز های جنسی شماری از پناهجویان بر زنان در شب سال نو میلادی در کولن، آلمانی ها را تکان داد. اکنون نگرانی ها از بابت توانایی آلمان در مقابله با هجوم پناهجویان بر آن کشور و تشویش از وقوع جرایم و ناامنی ناشی از موجودیت پناهجویان تازه وارد باعث شده تا محبوبیت احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی که قدرت را در دست دارند، کاسته شود.

برگردان: فؤاد لامع

XS
SM
MD
LG